TINE varsler store endringer.

24 november 2022

I en pressemelding fra TINE meldes det at fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige særtilskudd til konkurrentene, gjør at TINE må ta drastiske grep og iverksetter full gjennomgang av dagens anleggsstruktur. Arbeidet har allerede startet, og konsernstyret har vedtatt å legge ned melkeproduksjonen ved meieriet i Ålesund fra juni 2023. NMLs representanter/tillitsvalgte skal delta aktivt i prosessene og skal sikre at våre medlemmer blir ivaretatt på en god og riktig måte i henhold til lov og avtaleverk.

Ny nettside

15 november 2022

Ny nettside blir lansert medio desember! I tillegg vil Meieripostens 1. utgave i 2023 komme som en digital utgave og som papirutgave for abonnenter. Følg oss og se på endringene som kommer!

Scroll til toppen