Mål og vekt
Det metriske system for mål og vekt ble innført i Norge ved lov av 22. mai 1875. Den någjeldende lov er av 14. juli 1922, med tillegg og forandringer iflg. lov av 4. juli 1927, samt forordning av 23. september 1941. 
Lengdemål: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.
Flatemål: 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2.
Jordmål: 1 ha = 10 dekar = 100 ar = 10 000 m2.
1 mål = 1 dekar = 1000 m2.
Kubikkmål: 1 m3=1000 dm3=1 000 000 cm3=1 000 000 000 mm3.
1 m3 = 10 hektoliter.
Hulmål: 1 l = 10 dl = 100 cl.
10 hl = 1 m3 =  1000 liter.
1 hl = 100 dm3 = 100 liter.
Vekt: 1 kg = 10 hg = 1000 g.
1 g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg.
1000 kg = 1 tonn.
De aller fleste land har nå obligatorisk innført det metriske systemet, men gamle nevnelser for mål og vekt nyttes dog i flere land ennå ved siden av det metriske system.
Scroll til toppen