Norske Mat- og meierifolks Landsforening (NML)

Velkommen til NML!

NML er en partipolitisk uavhengig fagforening for ansatte i mat-, meieri- og tilhørende bransjer.

NML

Fagbladet Mat- og meieriposten

- fagtidsskrift for mat- og meieribransjen, men også med aktuelt stoff for fagfolk innen tilhørende bransjer.

Mat og meieriposten er et samlede organ for informasjon og er et av landets eldste fagblad. Bladet holder leserne orientert om sentrale saker innen mat- og meieri og tilhørende bransjer i inn- og utland.

Aktuelt

NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

08 september 2023

Dagskonferansen Mat og Marked ble nylig gjennomført og hadde i år tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". Bredden av deltakere viste at temaet fenget. En gjennomgangstone var troen på norsk mat, men også viktige politiske rammer. Som det ble nevnt "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde), - vi trenger handling nå.

Overgang til digital Mat- og meieriposten

Meieriposten har eksistert siden 1912 og har 1.150 papirutgaver sendt ut til våre registrerte abonnenter., i tillegg kommer de digitale (nytt av 2023). Har du ikke tilgang allerede, så kan du registrere deg for tilgang på linker på siden vår. 

Scroll til toppen