Norske Meierifolks Landsforening - NML

Velkommen til oss!

Vi er en frittstående og partipolitisk uavhengig fagforening som er fleksibel og inkluderende. NML har en betydningsfull posisjon i meieriindustrien i Norge i tillegg til medlemmer i hele verdikjeden innen mat-, drikke- og bionæringen.

NML

Meieriposten

- fagtidsskrift for meieriindustrien i Norge

Meieriposten er bransjens samlede organ for informasjon og er et av landets eldste fagblad. Bladet holder leserne orientert om sentrale saker innen mat- og meieribransjen i inn- og utland.

Aktuelt

Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Meieriposten på besøk hos Q-Meieriene Gausdal

20 mars 2023

"Velkommen til oss ved Q-Meieriene Gausdal" sier Lillian Findalen, en blid og engasjert fabrikksjef som fortalte om en arbeidsplass som har hatt en rivende utvikling på flere områder. Ivrige medarbeidere, mange med lang lang fartstid, delte sine erfaringer med det å være medarbeider ved Q-Meieriet Gausdal. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Overgang til digital Meieriposten

Meieriposten har eksistert siden 1912 og har 1.450 utgaver sendt ut til våre registrerte abonnenter. I 2023 utvider vi tilbudet med digital utgave i tillegg til å beholde papirutgaven for de som ønsker det. Har du ikke tilgang allerede, så kan du registrere deg for tilgang på linker på siden vår. 

Scroll til toppen