Om NML

Norske Mat- og Meierifolks Landsforening ble dannet i 1914, og er i dag den nest største fagforeningen innen meieriindustrien.

Om NML

NML er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon som er inkluderende og fleksibel.

Organisasjonens hovedformål er å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i deres arbeidsforhold. Utdanningsspørsmål og kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) er sammen med arbeidet for best mulig lønns- og pensjonsbetingelser for medlemmene sentrale og prioriterte arbeidsområder for foreningen. NMLs høyeste organ, Landsmøtet, vedtar vedtekter for NML som er førende for foreningen. 

Vedtekter NML 22. april 2023

Årsberetning 2022

Landsmøtet holdes annethvert år og består av 20 valgte utsendinger samt foreningens hovedstyre

Hovedstyret

NML ledes av et hovedstyre på 7 medlemmer, 6 valgt på Landsmøtet samt 1 fellestillitsvalgt.

Hovedstyret 2023-2025

Sekretariatet

Sekretariatet holder til i Oslo og har p.t. 3 ansatte. Sentralbord 23 00 27 10.

  • Sekretariatsleder Ottar Olden, tlf. 995 20 793
  • Økonomi/regnskap: Margrethe Rones, tlf. 922 01 988
  • Sentralbord/Annonser: Anne Bergman, tlf. 905 94 093
  • firmapost@nml.no

Lokalforeninger

NML har 5 lokalforeninger som er fordelt i på 5 landsregioner. Disse foreningene har egne vedtekter, årsmøter og egne lokale styrer. Formålet med lokale foreningene er å ha lokale faglige og sosiale aktiviteter.  

Lokalforeninger

Tillitsvalgte

På arbeidsplasser hvor NML har medlemmer, kan det i henhold til Hovedavtalen etableres en ordning med bedriftsvis tillitsvalgte. Organisasjonen har ca. 60 slike tillitsvalgte, derav en fellestillitsvalgt. De tillitsvalgte bistår medlemmene i spørsmål som angår forhold knyttet til arbeidsplass eller medlemskap.

Avtaleverk

Du kan lese mer om tariff og avtaleverk ved å klikke på følgende lenke:

Tariff og lønnsavtaler

Nordisk samarbeid.

NML har lange tradisjoner med samarbeid innen utdanning og faglige aktiviteter. Dette gjøres gjennom bl.a. Nordisk Meieriteknisk Råd, AEDIL og våre søsterorganisasjoner i de respektive land. Dette gjør at våre medlemmer har tilgang til bl.a. kurs og seminarer i andre Nordiske land.

Nyttige NML plakater (A3-format)

Til oppslag og bruk for medlemmer og tillitsvalgte.

NML plakat A3

NML skilt A3

Scroll til toppen