Om NML

Norske Mat- og Meierifolks Landsforening ble dannet i 1914, og er i dag den nest største fagforeningen innen meieriindustrien.

NML er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon.

Organisasjonens hovedformål er å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i deres arbeidsforhold.
Utdanningsspørsmål og kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) er sammen med arbeidet for best mulig lønns- og pensjonsbetingelser for medlemmene sentrale og prioriterte arbeidsområder for foreningen.

Vedtekter NML 22. april 2023

Årsberetning 2022

Landsmøtet holdes annethvert år og består av 20 valgte utsendinger samt foreningens hovedstyre, er foreningens høyeste myndighet. NML ledes av et hovedstyre på 7 medlemmer, 6 valgt på landsmøtet samt fellestillitsvalgt.

Hovedstyret 2023-2025

Sekretariatet holder til i Oslo og har p.t. 3 ansatte. Sentralbord 23 00 27 10.

  • Sekretariatsleder Ottar Olden, tlf. 995 20 793
  • Økonomi/regnskap: Margrethe Rones, tlf. 922 01 988
  • Sentralbord/Annonser: Anne Bergman, tlf. 905 94 093
  • firmapost@nml.no

Lokalforeninger

Tillitsvalgtapparat

På arbeidsplasser hvor NML har medlemmer, kan det i henhold til Hovedavtalen etableres en ordning med bedriftsvis tillitsvalgte. Organisasjonen har ca. 60 slike tillitsvalgte, som bistår medlemmene i spørsmål som angår forhold knyttet til arbeidsplass eller medlemskap.

Tariff og lønnsavtaler

 

Scroll til toppen