Mat og meieriposten utgave 5 2023

09 oktober 2023

Et av Norges eldste fagblad med ny utgave der du kan lese eksklusive intervjuer, bedriftsbesøk, fagkompetansesamarbeid i Europa og mye mye mer. For deg som ikke er abonnent; det kan du bli med enkle grep; se vår hjemmeside.

NML på besøk hos studenter ved NTNU i Trondheim

02 oktober 2023

Engasjerte studenter ved studieretning matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU deltok nylig på et orienteringsmøte i regi av Cibus linjeforening og NML. På dagsorden sto partssamarbeid, fagforeningsaktiviteter og NML som fagforening.

Scroll til toppen