Hvem kan bli medlem? Du må ha en stilling i meieri-, iskrem- eller annen næringsmiddelindustri, samt relevant faglig bakgrunn.

Innmeldingsskjema kan du sende via denne siden, eller på eget skjema som du får hos lokal tillitsvalgt eller ved å henvende deg til NMLs sekretariat. Er du i utdanningsfasen og tar sikte på en jobb i meieriyrket, er du selvsagt velkommen som studentmedlem!

Medlemskontingent 2022:

– Aktive medlemmer:                                       kr. 577,- pr. mnd. (inkl. advokatforsikring og lokalforeningskontingent)
– Valgfri gruppelivs- og ulykkesforsikring:                 kr. 144,-  pr. mnd.
– Pensjonister                                                   kr. 470,- pr. år
– Studenter                                                       kr. 0,- pr. år
– Advokatforsikring for pensjonister,
studenter og passive medlemmer                   kr. 720,- pr. år

Abonnement på fagbladet Meieriposten er inkludert i medlemskapet.

Advokatforsikringen er inkludert i kontingenten: Les mer om advokatforsikringen her

Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring er valgfri: Les mer om forsikringen her

Fagforeningskontingent på inntil 5.800 kroner pr. år (2022) er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Meld deg inn i NML her