Hvem kan bli medlem? Du må ha en stilling i meieri-, iskrem- eller annen næringsmiddelindustri, samt relevant faglig bakgrunn.

Innmeldingsskjema kan du sende via denne siden, eller på eget skjema som du får hos lokal tillitsvalgt eller ved å henvende deg til NMLs sekretariat. Er du i utdanningsfasen og tar sikte på en jobb i meieriyrket, er du selvsagt velkommen som student-/lærlingemedlem!

Medlemskontingent 2022:

– Aktive medlemmer:                                       kr. 721,- pr. mnd.
(inkl. obligatorisk gruppeliv- og ulykkesforsikring (kr. 144), advokatforsikring (kr. 60) og lokalforeningskontingent)
– Pensjonister                                                   kr. 470,- pr. år
– Studenter og lærlinger                                          kr. 0,- pr. år
– Advokatforsikring for pensjonister                         kr. 720,- pr. år

Abonnement på fagbladet Meieriposten er inkludert i medlemskapet.

Gruppeliv- og ulykkesforsikring og Advokatforsikringen er inkludert i kontingenten.

Her kan du lese mer om medlemsfordelene.

Fagforeningskontingent på inntil 5.800 kroner pr. år (2022) er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Meld deg inn i NML her