Det greske alfabet

Gresk bokstav                                     Greske navn

A α alpha a
B β beta b
I γ gamma g
δ delta d
E ε epsilon e (kort)
Z ζ zeta z
H η eta é (lang)
Θ q theta th
I ι iota i
K χ kappa k
Λ λ lambda l
M µ my m
N v ny n
Ξ ξ xi x
O o omikron o (kort)
Π π pi p
P ρ rho r
Σ ς sigma s
T τ tau t
Y υ upsikon y
Φ ϕ phi f
X χ chi ch
Ψ ψ psi ps
ω omega ó (lang)

 

Scroll til toppen