Medlemsfordeler

Hva kan NML tilby deg?

 • Et interessant og bredt sammensatt faglig nettverk og sosialt fellesskap
 • Overenskomst som sikrer deg en lønnsutvikling på linje med andre fagfolk i bransjen
 • Assistanse i lønns- og arbeidstvister – evt. juridisk bistand
 • Rådgivining vedr. ansettelses- og arbeidskontrakter
 • Medinnflytelse på, og informasjon om, din arbeidsplass gjennom bestemmelsene i Hovedavtalen
 • Lokal tillitsvalgt som blir din kontaktperson på arbeidsplassen
 • Faglige foredragsmøter og temadager med bedriftsbesøk
 • Deltagelse i nordiske meierifaglige kongresser og meieriproduktutstillinger
 • Fagtidsskriftet Mat- og meieriposten i papir og digital utgave
 • Gunstige bank og forsikringsavtaler (forsikringsavtalen kommer i løpet av 1. halvår 2024) med Landkredit
 • NMLs Advokatforsikring
 • Stipendiemuligheter for studieturer i inn- og utland
 • Gratis helsehjelp over telefon og video for studentmedlemmer og lærlinger
 • Redusert kontingent til deg som har vært studentmedlem og starter i jobb fra 2024

Hva er fordelene med å være pensjonistmedlem i NML?

 • Mulighet for pensjonister å fortsette (eller for de som ikke har, tegne) advokatforsikring og forsikringsavtaler i Tryg til medlemspris.
 • Få informasjon om hva som skjer i bransjen gjennom fagbladet Mat- og meieriposten.
 • Lokalforeninger: Pensjonister kan delta på bl.a. lokalforeningsaktiviteter hvis plass og det er tilrettelagt.
 • Har "en stemme" inn i MP Pensjon gjennom vårt styremedlem i MP Pensjon. Vår representant kan også gi tips om hvem du bør snakke med for å få gode råd.
 • Samtaler/råd og tips fra NML sekretariat.

Medlemskontingent for pensjonister pr 2023 er kr. 595,- pr. år

Bankavtale med Landkreditt

Les mer om bankavtalen med Landkreditt her

Forsikringsavtale med Landkreditt

NMLs Medlemsforsikring - Dødsrisiko- og ulykkesforsikring
(Obligatorisk for alle som har meldt seg inn etter juli 2022)

Forsikringsbevis Landkreditt 2024

Medlemsrabatt i Tryg Forsikring!

Som medlem i Norske Mat- og meierifolks Landsforening kan du få opptil 27 prosent rabatt på forsikringene dine hos Tryg. Du får 7 prosent i medlemsrabatt fra første forsikring. Velger du å samle to eller flere forsikringer, gir Tryg deg ytterligere 10, 15 eller 20 prosent rabatt, avhengig av hvor mange forsikringer du samler.

For å lese mer om medlemstilbudet eller få et uforpliktende tilbud på forsikringer fra Tryg, klikk her

NMLs medlemsfordeler i Tryg Forsikring

NMLs advokatforsikring i Legal 24

Les mer om advokatforsikringen her

Forsikringsbevis Legal24

Les mer om NML her:

NML – en organisasjon for deg

NML-info for medlemmer i TINE

NML-info for medlemmer utenfor TINE

NML-info for studenter og lærlinger

 

 

Scroll til toppen