Kontaktpersoner Sønnenfjelske Mat- og meierifolks Forening

Leder: Hans Kjetil Kvålshagen, Addcon Nordic, Mobil: 951 02 300. E-mail: hans.kjetil.kvalshagen@addcon.com
Nestleder: Lars Bekkevold, Strand Unikorn AS, tlf. 907 83 490, e-mail: lars.bekkevold@strandunikorn.no
Sekretær: Siv Barkald, TINE Meieriet Brumunddal, tlf: 918 16 589, e-mail: siv.barkald@tine.no
Kasserer: Kåre Ivar Stormoen, TINE Meieriet Oslo, tlf. 415 07 821, e-mail: kare.ivar.stormoen@tine.no
Styremedlemmer: Elin Simonstad Valle, TINE Prod og forsk, tlf. 92288412, e-mail: elin.simonstad.valle@tine.no
Steinar Koen, TINE Meieriet Tretten, tlf. 909 95 568. e-mail: steinar.koen@tine.no

Scroll til toppen