Tariff og lønnsavtaler

Her finner du Hovedavtalen og NMLS overenskomster.

Hovedavtale

NML er tilsluttet Hovedavtalen YS-NHO.
Hovedavtale YS-NHO 2022-2025

Overenskomster

NMLs medlemmer i TINE er omfattet av enten Overenskomst for meieriindustrien NHO ML-NML (avtale 524) eller Funksjonæravtalen NHO-NML (avtale 545). Overenskomster som gjelder for 2022-24 kommer rett over nyttår, forhold som påvirker lønnsoppgjøret 2022 er effektuert. 

524 Meierioverenskomst NML 2022-2024
545 Funksjonæravtalen NML 2022-2024

Scroll til toppen