Tariff og lønnsavtaler

Her finner du Hovedavtalen og NMLS overenskomster.

Lønnsoppgjøret 2024

Her finner du protokollene for årets lønnsoppgjør:

Protokoll Meierioverenskomst Sentrale forhandlinger
Enighetsprotokoll Meierioverenskomst - Lokale forhandlinger mellom NML i TINE SA og TINE SA, og mellom NML i Diplom-Is og Diplom-Is AS.

Protokoll Funksjonæravtalen 

Lønnsoppgjøret 2023

Her finner du protokollene for årets lønnsoppgjør:

Protokoll Funksjonær
Protokoll Meierioverenskomst
Protokoll mellomoppgjør Meierioverenskomsten

Hovedavtale

NML er tilsluttet Hovedavtalen YS-NHO.
Hovedavtale YS-NHO 2022-2025

Overenskomster

NMLs medlemmer i TINE er omfattet av enten Overenskomst for meieriindustrien NHO ML-NML (avtale 524) eller Funksjonæravtalen NHO-NML (avtale 545).

524 Meierioverenskomst NML 2022-2024
545 Funksjonæravtalen NML 2022-2024

Scroll til toppen