Fagdag og årsmøte i Sønnenfjelske Mat- og Meierifolks Forening.

01 juni 2024

Sønnenfjelske Mat og Meierifolks Forening avholdt nylig fagdag og årsmøte i Oslo. På fagdagen ble det presentasjoner om appelsinjuice-produksjon, desinfeksjon i meieriindustrien, og rengjøringssystemer. TINE PPU Oslo ga også en omvisning. Årsmøtet i Sønnenfjelske inkluderte årsberetning, regnskapsgodkjenning og valg. Under årsmøtemiddagen ble æresbevisninger utdelt til medlemmene Elin Simonstad Valle, Steinar Koen, og Kåre Ivar Stormoen for deres fremragende innsats i foreningen og sine mangeårige innsats i meieribransjen.

Årsmøte i NML Midt

02 november 2023

NML Midt gjennomførte årsmøte i lokallaget den 27.oktober på TINE Meieriet Tunga.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Scroll til toppen