Brudd i årets hovedforhandlinger - dette skjer da.

22 mars 2024

Torsdag 21.03 ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO etter at partene har forhandlet siden mandag. Årsaken til bruddet var for liten framdrift i forhandlingene og mange omfattende krav. Det innebærer at partene må møtes til mekling hos Riksmekleren etter påske, det vil si 2. april og blir det ikke enighet innen fristen midnatt mellom 6. og 7. april, kan enkelte bedrifter bli tatt ut i streik. I tråd med Hovedavtalens bestemmelser igangsettes drøftelsesmøter med tillitsvalgte om betinget permitteringsvarsel på det enkelte arbeidssted.

Tilbake til fremtiden

20 mars 2024

150 deltakere på Rørosmeieriets nordiske konferanse: Tilbake til fremtiden! Erfaring og kunnskap ble delt på tvers av landegrenser.

IDF Cheese Science & Technology Symposium 2024

13 mars 2024

IDF Cheese Science & Technology Symposium 2024 i Bergen fra 4. til 6. juni 2024. Programmet gir et innblikk i oppdateringer om vitenskapelige fremskritt i meierisektoren, spesielt på forskning knyttet til osteproduksjonens verdikjede.

Valg av ansattrepresentanter i TINEs styre.

12 mars 2024

Valg av ansattrepresentanter til styret i TINE er i gang og valgfristen er fredag 15. mars. NML har også i år sterke kandidater til vervene som vi ønsker å løfte fram! Godt valg!

Gratulerer med dagen til alle våre kvinner!

08 mars 2024

NML gratulerer alle med kvinnedagen i dag og for det som er oppnådd så langt i likestillingsarbeidet, men vi markerer også dagen med å minne hverandre om at arbeidet må fortsette fordi vi på langt nær er i mål!

Ungdomskontakter i NML

03 mars 2024

Vi i NML tror på kraften av å dele erfaringer blant jevnaldrende. Derfor har vi skapt dette rommet for deg som er under utdanning eller ny i jobben! Kontakt våre ungdomskontakter hvis spørsmål for ærlige svar og tips

Scroll til toppen