Kurs i arbeidslivets spilleregler (kurs for tillitsvalgte og andre)

27 august 2023

Vi arrangerer kurs i arbeidslivets spilleregler for tillitsvalgte og for medlemmer som kan tenke seg å sette seg mer inn i lover og regler. Grunnkurset for tillitsvalgte holdes på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 19. september kl. 11.00 til onsdag 20. september kl. 13.00.

Landbruket sin MetanHUB skal bidra til å kutte metanutslippet fra drøvtyggere med 30 prosent.

23 august 2023

De neste fire årene skal landbruksnæringen, med TINE som prosjektleder, redusere metanutslippet fra norsk melk- og kjøttproduksjon med 30 prosent. Prosjektet MetanHUB blir en bærebjelke for å løse landbrukets største klimautfordring fram mot 2030 og samtidig kunne styrke norsk melk- og kjøttproduksjon. Det lave klimafotavtrykket til norske drøvtyggere vil bli enda lavere i en tid hvor bærekraft og ernæring kobles. I graslandet Norge vil dette være viktig som konkurransefortrinn og matsikkerhet sammen med andre styrker som kombinert kjøtt- og melkeproduksjon, unik dyrehelse og naturgitte fordeler som klima, og ikke minst tilgang på vann. Av: Heidi Josten Skreden, Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen, TINE Rådgiving og Medlemsservice.

Bærekraft en rød tråd under Arendalsuka

18 august 2023

Mat- og meieriposten var på en snarvisitt ved Arendalsuka og fikk overvære 4 arrangementer relatert til bærekraft, kostholdsråd, konkurranse i meierisektoren. Dette var den 12. Arendalsuka, og innholdet var mangfoldig med arrangementer og aktiviteter fra internasjonal- og nasjonal politikk til lokale frivillige organisasjoner, der de aller fleste har bærekraft på dagsorden. 

Norsk konkurranse i meieridisken.

16 august 2023

Under Arendalsuka var representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Konkurransetilsynet, Q-Meieriene, Synnøve Finden og TINE samlet for å debattere konkurransesituasjonen i meieridisken. Bakgrunnen er revideringen av dagens konkurransefremmende tiltak i meierisektoren og endringer som er gjort og som signaliseres skal gjøres. Kort oppsummert; det er stor avstand mellom partene og en uro i næringa på uforutsigbare rammebetingelser for alle, som i verste fall kan bidra til økt import av meieriprodukter på sikt! Situasjonen er ikke god for næringa og politikerne må på banen for å sikre rammebetingelser, norsk konkurranse og ikke minst forutsigbarhet for alle aktørene!

Nå kan du lese utgave 4 av vårt fagblad!

13 august 2023

Nå kan du lese utgave 4 av vårt fagblad! I tråd med NMLs visjon og strategi, justerer vi navnet på vårt fagblad; fra Meieriposten til Mat- og meieriposten. 

Scroll til toppen