Kontaktpersoner Meierifolklaget Sør

Leder: Thomas Andersen. TINE Meieriet Jæren. Tlf: 9922 37 741. E-post: thomas.andersen@tine.no
Nestleder: Ruben Vold, TINE Meieriet Jæren. Tlf: 466 23 412. E-post: ruben.vold@tine.no
Styremedlemmer: Karima Eid Bacha. TINE Meieriet Jæren. Tlf: 465 08 766. E-post: karima.ebacha@gmail.com
Robert Hegrestad: TINE Meieriet Jæren. Tlf: 943 72 077. E-post: robert.hegrestad@tine.no
Luis Paulo Araujo Jardim: TINE Meieriet Kristiandsand. Tlf 99031856. E-post: paulo.jardim@tine.no

Vara: Livar Søyland, TINE Meieriet Jæren. Tlf: 995 06 467. E-post: livar.soyland@tine.no , Svein Esten Bekken. Tlf: 911 80 194. E-post: svein.bekken@tine.no

 

Scroll til toppen