Kontaktpersoner Meierifolklaget Vest

Leder: Hege Merethe Liaskar, TINE Ørsta, tlf.400 91 343, e-mail: hege.merethe.liaskar@tine.no
Nestleder: Kristin Ose Velle, TINE Meieriet Ørsta, tlf. 413 78 745, e-mail: kristin.ose.velle@tine.no  
Sekretær: Joakim B. Stokke, TINE Meieriet Ørsta, tlf. 942 84 449, e-mail: joakim.stokke@tine.no
Kasserer: Åshild Iren Karlsbakk, TINE Meieriet Ålesund, tlf. 951 80 051, e-mail: ashild.karlsbakk@tine.no
Styremedlem: Jeffrey Thomas, TINE Meieriet Byrkjelo, tlf. 954 78 044, e-mail: jeffrey.thomas@tine.no

Vara: Nils-Arne Skinlo, TINE Meieriet Byrkjelo, tlf. 95725125, email: nils.arne.skinlo@tine.no

Vara: Gry Magritt Haugset, TINE Meieriet Byrkjelo, tlf. 994 43 547, email: gry.magritt.haugset@tine.no

Scroll til toppen