NMLs Lærlinger og studenter

Fordeler som lærling- og studentmedlem i NML

Som lærling- eller studentmedlem har du mange goder i NML. Les mer her.

Fordeler som lærling- og studentmedlem i NML

Hva kan NML tilby deg som student/lærling?

Vi er en fagforening som er partipolitisk uavhengig og selvstendig. Vi jobber for dine rettigheter og rammer som lærling og student.

Det vi i tillegg tilbyr er:

  • faglig nettverk og sosialt fellesskap,
  • assistanse i lønns- og arbeidstvister - evt. juridisk bistand,
  • rådgivning vedr. ansettelses- og arbeidskontrakter,
  • lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen for lærlinger,
  • faglige foredragsmøter og temadager med bedriftsbesøk,
  • stipendiemuligheter for studieturer i inn- og utland,
  • du har tilgang til å kjøpe gunstige forsikringer gjennom vår Partneravtale med Tryg (innbo, reise, ulykke og mange fler),
  • gratis helsehjelp over telefon og video for studentmedlemmer og lærlinger, 
  • fagtidsskriftet ”Mat- og meierposten” 6 ganger pr. år i papir og digital utgave.
  • Er du TINE-lærling tildeles det også kompetansemidler til faglige formål som etterutdanning, studieturer og deltagelse i faglige møter/kongresser m.v. 

Medlemskapet er gratis for studenter/lærlinger! 

Litt mer om "gratis legehjelp gjennom" Tryg Legehjelp :

·       Online konsultasjon ved behov

·       Spar tid og penger ved å slippeunødvendige legebesøk

·       Få svar eller bli ringt tilbake,også netter og helligdager!

·       Snakk med norske leger når du er på ferie i utlandet

·       Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp

·       Veiledning til offentlige og private helsetjenester

·       Enkle sykemelding opp til syv dager

·       Henvisning til spesialist

·       Resept på medisiner

 

Bare ta kontakt hvis spørsmål.


Husk NML-kampanjen i mai!

24 mai 2024

Husk vår NML-kampanje i mai! Blir medlem i NML-familien i løpet av mai,  får du kontingentfri måned i juni!

Scroll til toppen