NMLs Lærlinger og studenter

Lærling- og studentmedlem i NML

Som lærling- eller studentmedlem har du mange goder i NML. Les mer her.

Lærling- og studentmedlem i NML

Hva kan NML tilby deg som student/lærling?

Vi er en fagforening som er partipolitisk uavhengig og selvstendig. Vi jobber for dine rettigheter og rammer som lærling og student.

Det vi i tillegg tilbyr er:

  • faglig nettverk og sosialt fellesskap,
  • assistanse i lønns- og arbeidstvister - evt. juridisk bistand,
  • rådgivning vedr. ansettelses- og arbeidskontrakter,
  • lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen for lærlinger,
  • faglige foredragsmøter og temadager med bedriftsbesøk,
  • stipendiemuligheter for studieturer i inn- og utland,
  • du har tilgang til å kjøpe gunstige forsikringer gjennom vår Partneravtale med Tryg (innbo, reise, ulykke og mange fler),
  • gratis helsehjelp over telefon og video for studentmedlemmer og lærlinger, 
  • fagtidsskriftet ”Mat- og meierposten” 6 ganger pr. år i papir og digital utgave.
  • Er du TINE-lærling tildeles det også kompetansemidler til faglige formål som etterutdanning, studieturer og deltagelse i faglige møter/kongresser m.v. 

Medlemskapet er gratis for studenter/lærlinger! 

Litt mer om "gratis legehjelp gjennom" Tryg Legehjelp :

·       Online konsultasjon ved behov

·       Spar tid og penger ved å slippeunødvendige legebesøk

·       Få svar eller bli ringt tilbake,også netter og helligdager!

·       Snakk med norske leger når du er på ferie i utlandet

·       Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp

·       Veiledning til offentlige og private helsetjenester

·       Enkle sykemelding opp til syv dager

·       Henvisning til spesialist

·       Resept på medisiner

 

Bare ta kontakt hvis spørsmål.


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

08 september 2023

Dagskonferansen Mat og Marked ble nylig gjennomført og hadde i år tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". Bredden av deltakere viste at temaet fenget. En gjennomgangstone var troen på norsk mat, men også viktige politiske rammer. Som det ble nevnt "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde), - vi trenger handling nå.

Scroll til toppen