Konferanse Mat og Marked

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

"Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde)

Mat- og meieriposten var tilstede under dagskonferansen Mat og Marked - som i år hadde tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". At temaet fenger var det ingen tvil om. Konferansedeltakerne representerte det brede lag av de som har relasjoner til temaet og det var full sal i tillegg til digital overføring. Foredragsholdere var representanter fra forskning, faglag, politikere, aktører knyttet direkte og indirekte til mat- og dagligvarebransjen - i tillegg til paneldebatter. Kan vel røpe såpass at de aller fleste av foredragsholderne ser betydningen av norsk mat i framtida, men det innebærer også at vi må ta grep.

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

Det var fagbladene Dagligvarehandelen, Reiseliv1 og Convenience som sto bak dagskonferansen Mat og Marked med tittelen: Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked.

Foredragsholdere var forskere innen internasjonale utviklingsstudier, ernæring, det var aktører fra industrien som Nestlé, Animalia, fra faglag og organisasjoner som Bondelaget, Norsk Mat og NHO Mat og Drikke, fra dagligvarehandelen med Fudi, Coop, Norgesgruppen, Rema og reiseliv og stiftelser som Hurtigruten og Norsk Gastronomi i tillegg til sentrale politikere. Flere av disse deltok også på debatter under vegs i programmet.

Bredden på deltakere og ulike innfallsvinkler på foredragene minner oss om at temaet har stor betydning  internasjonalt og nasjonalt.  

Vi er i en verden med store endringer og forutsigbarhet i matforsyningen er ikke så stabil som vi kunne tenke oss den, selv om det nå er god.

Ikke uventet: Husdyrproduksjon i Norge er i verdensklasse når det gjelder bærekraft er kort oppsummert fra Animalias representant, som fremla dokumentasjoner på utenlandske studier fra både sykdom og smitte, dyrevelferd osv. 

Forslag til nye kostholdsråd har vært mye omdiskutert og vil få stor betydning når de om ikke lenge blir vedtatte i sin endelige form. 

Fra Norges Bondelag ble det vist til at det står dårlig til med selvforsyningsgraden i Norge og videre hvilket potensiale vi har her, men det krever politisk velvilje og handling.

En av flere paneldebatter, der bl.a. politikere og sentrale aktører drøftet rammene for norskprodusert mat; alt fra moms, kostholdsråd, klima, bærekraft, landbrukspolitikk mm.

Konferansen viste til gangs at mat og norsk matproduksjon har stor betydning for vår framtid.  Selvforsyningsgraden er vi alle enige er for lav og vi trenger et betydelig løft. Dette er igjen avhengig av politikere som beslutter og handler NÅ! Som det ble nevnt under konferansen: "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" - et sitat fra Einar Førde!


Mejeribrugets Dag 2024

21 februar 2024

Mejeribrugets Dag 2024 arrangeres 13. mars av NMLs danske kolleger og foregår ved messesenteret ved Herning. NML-medlemmer har muligheter til å delta på arrangementet til oppgitte priser og husk at Early Bird-prisene gjelder frem til 26. februar.

2023 et godt resultat for TINE

16 februar 2024

TINE leverer et godt resultat for 2023. Solid innsats i hele verdikjeden sammen med markedsmessige forhold gir over 1 milliard etterbetales til TINEs eiere; over 8000 melkeprodusenter.

Scroll til toppen