Norsk Meieriteknisk Forening

Norsk Meieriteknisk Forening ble stiftet i 1946 og er en frittstående meierifaglig organisasjon med medlemmer hovedsakelig bland meierifagfolk og annet nøkkelpersonell i meieriindustrien, dessuten personer ansatt i bedrifter/organisasjoner i nær tilknytning til meieriindustrien samt i forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Pr. 1. august 2021 hadde foreningen 157 medlemmer, hvorav 32 bedriftsmedlemmer.

Formål/virksomhet

Norsk Meieriteknisk Forening er et forum for debatt og formidling av aktuelle meierifaglige emner og spørsmål. Dette ivaretas ved å arrangere temamøter, kurs og ekskursjoner samt kongresser – sistnevnte i samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner og fagforeninger.

Foreningen skal publisere aktuelt stoff, artikler, foredrag o.l. i samarbeid med fagtidsskrifter.

Styret:

Leder: Produktrådgiver Bente Reklev, TINE Spesial, TINE Meieriet Ørsta, Ørsta.
Tlf.: 952 24 840. E-post.: bente.reklev@tine.no

Nestleder: Prosjektleder Berit Nordvi, TINE Marked og Internasjonal, TINE SA, Oslo.
Tlf.: 911 04 093. E-post: berit.nordvi@tine.no

Styremedlemmer:
Overingeniør Ellen Skuterud, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet – Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Ås.
Tlf.: 409 21 589. E-post: ellen.skuterud@nmbu.no

Produktsjef Linn Funda Nygård. Rørosmeieriet, Røros
Tlf.: 418 21 360. E-post: linn.nygaard@rorosmeieriet.no

Meierisjef Sigrid Svanborg, TINE Meieriet Dovre, Dovre.
Tlf. 99696138. E-post: sigrid.svanborg@tine.no

Prosjektkoordinator Camilla Baustad, Q-Meieriene, Jæren.
Tlf.: 992 06 086. E-post: camilla.baustad@kavli.no

E-post: post@nmtf.no

Scroll til toppen