Invitasjon til grunnkurs for tillitsvalgte

Kurs i arbeidslivets spilleregler (kurs for tillitsvalgte og andre)

Vi arrangerer kurs i arbeidslivets spilleregler for tillitsvalgte og for medlemmer som kan tenke seg å sette seg mer inn i lover og regler.

Grunnkurset for tillitsvalgte holdes på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 19. september kl. 11.00 til onsdag 20. september kl. 13.00.

Kurs i arbeidslivets spilleregler (kurs for tillitsvalgte og andre)

Kurset vil være mer dyptgående enn teamskurs avholdt tidligere i år.

Ønsker du å delta på grunnkurset, send en mail til anne.bergman@nml.no innen 31. august. Det er begrensede antall plasser.

NML ser betydningen av at tillitsvalgte bruker hverandre mer og styrke tillitsvalgt-nettverket i NML. Derfor vil vi oppfordre på det sterkeste til at tillitsvalgte deltar på kurset.

Så vet vi at det er flere som også kan tenke seg å få mer innsikt i arbeidslivets spilleregler og med mulig fremtid som tillitsvalgt og de vil vi gjerne åpne opp for i dette kurset.

NB! Det er viktig at dere tillitsvalgte tar kontakt med deres nærmeste leder så snart som mulig for å drøfte dette med å få tid til å kunne delta. Hovedavtalen § 5-6 De tillitsvalgtes arbeidsforhold, beskriver at «de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Det å få kurs for å være en oppdatert tillitsvalgt og at NML får gjennomført sine vedtektsfestede demokratiske prosesser, er under denne kategorien! Men igjen: Sikre god dialog med din nærmeste leder om ditt arbeid som tillitsvalgt!

 


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

08 september 2023

Dagskonferansen Mat og Marked ble nylig gjennomført og hadde i år tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". Bredden av deltakere viste at temaet fenget. En gjennomgangstone var troen på norsk mat, men også viktige politiske rammer. Som det ble nevnt "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde), - vi trenger handling nå.

Scroll til toppen