Invitasjon til grunnkurs for tillitsvalgte

Kurs i arbeidslivets spilleregler (kurs for tillitsvalgte og andre)

Vi arrangerer kurs i arbeidslivets spilleregler for tillitsvalgte og for medlemmer som kan tenke seg å sette seg mer inn i lover og regler.

Grunnkurset for tillitsvalgte holdes på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 19. september kl. 11.00 til onsdag 20. september kl. 13.00.

Kurs i arbeidslivets spilleregler (kurs for tillitsvalgte og andre)

Kurset vil være mer dyptgående enn teamskurs avholdt tidligere i år.

Ønsker du å delta på grunnkurset, send en mail til anne.bergman@nml.no innen 31. august. Det er begrensede antall plasser.

NML ser betydningen av at tillitsvalgte bruker hverandre mer og styrke tillitsvalgt-nettverket i NML. Derfor vil vi oppfordre på det sterkeste til at tillitsvalgte deltar på kurset.

Så vet vi at det er flere som også kan tenke seg å få mer innsikt i arbeidslivets spilleregler og med mulig fremtid som tillitsvalgt og de vil vi gjerne åpne opp for i dette kurset.

NB! Det er viktig at dere tillitsvalgte tar kontakt med deres nærmeste leder så snart som mulig for å drøfte dette med å få tid til å kunne delta. Hovedavtalen § 5-6 De tillitsvalgtes arbeidsforhold, beskriver at «de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Det å få kurs for å være en oppdatert tillitsvalgt og at NML får gjennomført sine vedtektsfestede demokratiske prosesser, er under denne kategorien! Men igjen: Sikre god dialog med din nærmeste leder om ditt arbeid som tillitsvalgt!

 


Husk NML-kampanjen i mai!

24 mai 2024

Husk vår NML-kampanje i mai! Blir medlem i NML-familien i løpet av mai,  får du kontingentfri måned i juni!

Scroll til toppen