Informasjon om årets lønnsoppgjør

Viktig informasjon om årets lønnsoppgjør, datoer og prosessen videre.

Selv om "frontfagene" (LO/YS og NHO) har lagt grunnlaget, er det fortsatt en stund til at alle fagforeningene har gjennomført sine forhandlinger sentralt/lokalt. I tillegg kommer den individuelle justeringen. Endelig resultat for den enkelte er sannsynligvis ikke på plass før sommerferien.

Viktig informasjon om årets lønnsoppgjør, datoer og prosessen videre.
Årets frontfagsoppgjør mellom LO, YS og NHO, ble 28. april enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. 
Hva betyr det for NML-medlemmene?
Det betyr at NML har fått en retning som vi kan forvente oss når vi skal forhandle. Vi kommer til å forberede våre forhandlinger med utgangspunkt i statistikk og innspill som vi har fått gjennom året.
Når starter forhandlingene? 
NML har 2 tariffområder; Meierioverenskomsten og Funksjonæravtalen som forhandles på forskjellige tidspunkt.
  • Uke 23: Da forhandler vi på Meierioverenskomsten. Her er det tradisjonelt et kronetillegg det forhandles om. Resultatet fra denne overenskomsten kan vi forvente effektueres relativt raskt etter at vi har oppnådd enighet.
  • Uke 24: Da er det Funksjonæravtalen det skal forhandles om. Her er prosessen 2-delt:.
  • 1) Lokalt/sentralt: NML er "frontfaget" i TINE og er toneangivende på resultatet her. Som alltid forhandles det om prosenter og da en totalramme for alle i avtaleområdet, et minimum og så ikke minst innretningen på oppgjøret. Når vi har oppnådd enighet med TINE, så forberedes neste steg ->
  • 2) Individuell lønnsjustering: Her skal hver og en få en tilbakemelding på hvordan en blir justert ut i fra kriterier som er gitt på forhånd. Det er dette som kan ta tid og som kan strekke seg ut over sommeren. 

Tips fra NML:

  • Sjekk hvilken overenskomst du hører inn under.
  • For de av dere som er i Funksjonæravtalen: Vi har bedt alle om å be om en lønnssamtale i forkant med din nærmeste leder. Da kan du få vite om kriterier og hva som skal til for at du kan få mer lønn.  Når du får beskjed om din faktiske prosentjustering i år, så skal ikke resultatet være en overraskelse. Du og din nærmeste leder skal ha hatt jevnlige samtaler gjennom året på bl.a. hvordan du har prestert.
  • Og så: Vi registrerer at flere forventer 5,2% i justering og at det blir resultatet for en som har "levert som forvente"!! MEN vi minner om at dette kun er en RAMME-prosent fra resultatet fra LO/YS-NHO. Den indikerer en totalprosent for hele avtaleområdet skal romme både skjevhetsjusteringer og andre utjevninger og er ikke det samme som en generell justeringen! 

Vi lover å holde deg fortløpende orientert og informert!


Meieriposten på besøk hos Skala Oslo

02 juni 2023

Skala har i over 80 år vært en sentral leverandør til meieriindustrien, men også i økende grad til øvrig matbransje. Meieriposten har vært på besøk for å bli mer kjent med Skala og Skala Gruppen. Du kan lese mer om dette i Meieripostens augustutgave!

Æresmedlem i NML

01 juni 2023

Under NMLs Landsmøtearrangementet på Hamar, ble Øjvin Falch tildelt NMLs Æresmedlemskap for sin mangeårige innsats i ulike roller som fagperson, men ikke minst på grunn av mange verv som han har hatt opp gjennom årene.

NorgesGruppen kåret Rørosmeieriet til «Årets Grønne Spydspiss».

16 mai 2023

Rørosmeieriet fikk nylig utmerkelsen «Grønn spydspiss» av NorgesGruppen. Å få en slik annerkjennelse foran hele mat-Norge var en skikkelig fin overraskelse, og oppmuntring til å fortsette arbeidet med å finne løsninger som er så ressursoptimale som mulig. Dette er en pris jeg setter høyt, og deler med alle på meieriet, sier meieribestyrer Trond Lund.

Scroll til toppen