Informasjon om årets lønnsoppgjør

Viktig informasjon om årets lønnsoppgjør, datoer og prosessen videre.

Selv om "frontfagene" (LO/YS og NHO) har lagt grunnlaget, er det fortsatt en stund til at alle fagforeningene har gjennomført sine forhandlinger sentralt/lokalt. Uke 23 og 24 skal NML forhandle med TINE. Akkurat nå (torsdag 08.06.23) er vi i forhandlinger om Meierioverenskomsten! I tillegg kommer den individuelle justeringen. Endelig resultat for den enkelte er sannsynligvis ikke på plass før sommerferien.

Årets frontfagsoppgjør mellom LO, YS og NHO, ble 28. april enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. 
Hva betyr det for NML-medlemmene?
Det betyr at NML har fått en retning som vi kan forvente oss når vi skal forhandle. Vi kommer til å forberede våre forhandlinger med utgangspunkt i statistikk og innspill som vi har fått gjennom året.
Når starter forhandlingene? 
NML har 2 tariffområder; Meierioverenskomsten og Funksjonæravtalen som forhandles på forskjellige tidspunkt.
  • Uke 23: Da forhandler vi på Meierioverenskomsten. Her er det tradisjonelt et kronetillegg det forhandles om. Resultatet fra denne overenskomsten kan vi forvente effektueres relativt raskt etter at vi har oppnådd enighet.
  • Uke 24: Da er det Funksjonæravtalen det skal forhandles om. Her er prosessen 2-delt:.
  • 1) Lokalt/sentralt: NML er "frontfaget" i TINE og er toneangivende på resultatet her. Som alltid forhandles det om prosenter og da en totalramme for alle i avtaleområdet, et minimum og så ikke minst innretningen på oppgjøret. Når vi har oppnådd enighet med TINE, så forberedes neste steg ->
  • 2) Individuell lønnsjustering: Her skal hver og en få en tilbakemelding på hvordan en blir justert ut i fra kriterier som er gitt på forhånd. Det er dette som kan ta tid og som kan strekke seg ut over sommeren. 

Tips fra NML:

  • Sjekk hvilken overenskomst du hører inn under.
  • For de av dere som er i Funksjonæravtalen: Vi har bedt alle om å be om en lønnssamtale i forkant med din nærmeste leder. Da kan du få vite om kriterier og hva som skal til for at du kan få mer lønn.  Når du får beskjed om din faktiske prosentjustering i år, så skal ikke resultatet være en overraskelse. Du og din nærmeste leder skal ha hatt jevnlige samtaler gjennom året på bl.a. hvordan du har prestert.
  • Og så: Vi registrerer at flere forventer 5,2% i justering og at det blir resultatet for en som har "levert som forvente"!! MEN vi minner om at dette kun er en RAMME-prosent fra resultatet fra LO/YS-NHO. Den indikerer en totalprosent for hele avtaleområdet skal romme både skjevhetsjusteringer og andre utjevninger og er ikke det samme som en generell justeringen! 

Vi lover å holde deg fortløpende orientert og informert!


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen