TINE Meieriet Oslo

Meieriposten på besøk hos TINE Meieriet Oslo

Meieriposten har vært på besøk hos TINE Meieriet Oslo. Det ble et interessant besøk hvor vi fikk møte mange engasjerte og stolte medarbeidere i et sentralt meieri som har vært i kontinuerlig endring. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten! 

Meieriposten på besøk hos TINE Meieriet Oslo

Meieriposten har, i tillegg til det å dele fagartikler om bransjen, også som mål å bidra positivt til omdømme gjennom å lage artikler fra arbeidsstedene rundt om i landet. Det er så mye positivt som skjer hver dag på de forskjellige arbeidsplassene og ikke minst medarbeideren som står bak, som med fordel kan deles mer: "Spre det glade budskap".

Nå er det TINE Meieriet Oslo som sto for tur. Et meieri som har en viktig rolle i det befolkningstett Oslo-området og som sikkert mange har en formening om, både på godt og vondt.

La det være klart: Vi ble svært godt tatt i mot og vi fikk møte medarbeidere med gjennomgående lang ansiennitet og ikke minst stort engasjement og stolthet over sin arbeidsplass. De delte villig om hva som gjør dette til en god arbeidsplass, men også en del spennende saker om selve meieriet, bl.a. nøkkeltall og viktige bærekraftsprosjekter.  Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

TINE Meieriet Oslo har også mange medarbeidere som har lang ansiennitet. Her er over 60 års ansiennitet samlet: Thushitharan Thurairatnam, Hemen Hemeni, Mohammad Rashid
TINE Meieriet Oslo har også mange medarbeidere som har lang ansiennitet. Her er over 60 års ansiennitet samlet: Thushitharan Thurairatnam, Hemen Hemeni, Mohammad Rashid
Prosjektleder Bjørn Rømo fortalte om rekke viktige prosjekter i prosessen.
Prosjektleder Bjørn Rømo fortalte om rekke viktige prosjekter i prosessen.
Distribusjon til 7.500 kunder, 80 sjåfører + 4 innleide transportørselskaper skal koordineres. Her er noen av de som til daglig leder dette arbeidet: Lars Karlsen, Johnny Kråkenes, Oskar Eriksson, Lene Grøndal, Jimmy Nyberg og Roger Karlsen
Distribusjon til 7.500 kunder, 80 sjåfører + 4 innleide transportørselskaper skal koordineres. Her er noen av de som til daglig leder dette arbeidet: Lars Karlsen, Johnny Kråkenes, Oskar Eriksson, Lene Grøndal, Jimmy Nyberg og Roger Karlsen

Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Meieriposten på besøk hos Q-Meieriene Gausdal

20 mars 2023

"Velkommen til oss ved Q-Meieriene Gausdal" sier Lillian Findalen, en blid og engasjert fabrikksjef som fortalte om en arbeidsplass som har hatt en rivende utvikling på flere områder. Ivrige medarbeidere, mange med lang lang fartstid, delte sine erfaringer med det å være medarbeider ved Q-Meieriet Gausdal. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Scroll til toppen