Kutt av årsverk og nye utredninger på gang. NML vil i vareta sin rolle i prosessen!

TINE varsler store endringer.

I en pressemelding fra TINE meldes det at fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige særtilskudd til konkurrentene, gjør at TINE må ta drastiske grep og iverksetter full gjennomgang av dagens anleggsstruktur. Arbeidet har allerede startet, og konsernstyret har vedtatt å legge ned melkeproduksjonen ved meieriet i Ålesund fra juni 2023. NMLs representanter/tillitsvalgte skal delta aktivt i prosessene og skal sikre at våre medlemmer blir ivaretatt på en god og riktig måte i henhold til lov og avtaleverk.

 

TINE varsler store endringer.

I dag fikk de ansatte ved meieriet i Ålesund den tunge beskjeden om at produksjonen av melk blir flyttet til Tunga i Trondheim, mens produksjonen av ultrapasteuriserte produkter som desserter, sauser og iskaffe videreføres. Endringene innebærer at nær 30 medarbeidere mister jobben i Ålesund, mens det blir 10 nye årsverk på Tunga. Samtidig må TINE gjøre en grundig gjennomgang av hele sin anleggsstruktur fra sør til nord. Det settes nå i gang utredninger som involverer nær halvparten av anleggene.

— Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige. Vi er i en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import, økende grensehandel og en tøff konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller volumene – og det er ikke mulig å ta ned kostnadene tilsvarende. Vi er allerede der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Som alltid i slike saker vil NMLs representanter/tillitsvalgte delta aktivt i prosessene og vil sikre at våre medlemmer blir ivaretatt på en god og riktig måte og at prosessene går i henhold til lov og avtaleverk.


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen