Nordisk Meieriteknisk Råd

Nordisk Meieriteknisk Råd ser fremover

Etter en vellykket nordisk meierikongress 2022 møttes Nordisk Meieriteknisk råd (NMR) for å starte forberedelsene til neste meierikongress, som finner sted på Island i 2025. I samme sammenheng utvidet NMR medlemskretsen da Storbritannia gikk inn i NMR med Society of Dairy Technology (SDT) som nytt medlem.

Veldig symbolsk møttes  NMR i Withchurch, Shropshire, som ligger omtrent 75 km sør for Manchester. NMR hadde en lang agenda for møtet og midt på dagen, da alle saker knyttet til kongressen i 2022 ble avsluttet av NMR formelt skiftet president og Audunn Hermansson fra  islandske ISEY Export Ltd overtok staben fra Maria Glantz fra Meieriteknisk Forum i Sverige.  Et av de første punktene som Audunn Hermansson og NMR  måtte avklare var inkluderingen av SDT  og dermed Storbritannia i NMR. SDT har vært gjest de siste årene, men går nå inn som formell partner og finansiell partner i selskapet.

Sekretariatet for Melkefabrikkens Gazette i Odense står fortsatt i fokus for samarbeidet og for planleggingen og gjennomføringen av de nordiske meierikongressene, og kommende vår vil det bli inngått avtaler med hoteller på Island, samt å søke interesse for gullsponsing mv. Dette samt landsmøtets tema og ytre rammer ble diskutert på møtet og det ble besluttet at kongressen skal avholdes i uke 21 2025 i Reykjavik (bare merk kalenderen).

I tillegg til selve møtet fikk NMR-gruppen også anledning til å besøke et av Müller-konsernets store yoghurtmeierier i området. Her samlet gruppen seg til en fotoseanse foran meieriet.

Fra høyre: Maria Glantz (S), Björn Gustavsson (IS), Dagmar Petersen (DK), Oddgeir Schei (N), Bente Reklev (N), Kari Toikkanen (Fi),  Berit Nordvi (N), Markku Salomaa (Fi), Anne-Sofi Christiansen (DK), President Audunn Hermansson (IS), Mike Pinches (Storbritannia), Chris Edwards (Storbritannia),  Nick Edwards (Storbritannia), Marian Pusey (Storbritannia)
Fra høyre: Maria Glantz (S), Björn Gustavsson (IS), Dagmar Petersen (DK), Oddgeir Schei (N), Bente Reklev (N), Kari Toikkanen (Fi), Berit Nordvi (N), Markku Salomaa (Fi), Anne-Sofi Christiansen (DK), President Audunn Hermansson (IS), Mike Pinches (Storbritannia), Chris Edwards (Storbritannia), Nick Edwards (Storbritannia), Marian Pusey (Storbritannia)

Mejeribrugets Dag 2024

21 februar 2024

Mejeribrugets Dag 2024 arrangeres 13. mars av NMLs danske kolleger og foregår ved messesenteret ved Herning. NML-medlemmer har muligheter til å delta på arrangementet til oppgitte priser og husk at Early Bird-prisene gjelder frem til 26. februar.

2023 et godt resultat for TINE

16 februar 2024

TINE leverer et godt resultat for 2023. Solid innsats i hele verdikjeden sammen med markedsmessige forhold gir over 1 milliard etterbetales til TINEs eiere; over 8000 melkeprodusenter.

Scroll til toppen