Nordisk Meieriteknisk Råd

Nordisk Meieriteknisk Råd ser fremover

Etter en vellykket nordisk meierikongress 2022 møttes Nordisk Meieriteknisk råd (NMR) for å starte forberedelsene til neste meierikongress, som finner sted på Island i 2025. I samme sammenheng utvidet NMR medlemskretsen da Storbritannia gikk inn i NMR med Society of Dairy Technology (SDT) som nytt medlem.

Veldig symbolsk møttes  NMR i Withchurch, Shropshire, som ligger omtrent 75 km sør for Manchester. NMR hadde en lang agenda for møtet og midt på dagen, da alle saker knyttet til kongressen i 2022 ble avsluttet av NMR formelt skiftet president og Audunn Hermansson fra  islandske ISEY Export Ltd overtok staben fra Maria Glantz fra Meieriteknisk Forum i Sverige.  Et av de første punktene som Audunn Hermansson og NMR  måtte avklare var inkluderingen av SDT  og dermed Storbritannia i NMR. SDT har vært gjest de siste årene, men går nå inn som formell partner og finansiell partner i selskapet.

Sekretariatet for Melkefabrikkens Gazette i Odense står fortsatt i fokus for samarbeidet og for planleggingen og gjennomføringen av de nordiske meierikongressene, og kommende vår vil det bli inngått avtaler med hoteller på Island, samt å søke interesse for gullsponsing mv. Dette samt landsmøtets tema og ytre rammer ble diskutert på møtet og det ble besluttet at kongressen skal avholdes i uke 21 2025 i Reykjavik (bare merk kalenderen).

I tillegg til selve møtet fikk NMR-gruppen også anledning til å besøke et av Müller-konsernets store yoghurtmeierier i området. Her samlet gruppen seg til en fotoseanse foran meieriet.

Fra høyre: Maria Glantz (S), Björn Gustavsson (IS), Dagmar Petersen (DK), Oddgeir Schei (N), Bente Reklev (N), Kari Toikkanen (Fi),  Berit Nordvi (N), Markku Salomaa (Fi), Anne-Sofi Christiansen (DK), President Audunn Hermansson (IS), Mike Pinches (Storbritannia), Chris Edwards (Storbritannia),  Nick Edwards (Storbritannia), Marian Pusey (Storbritannia)
Fra høyre: Maria Glantz (S), Björn Gustavsson (IS), Dagmar Petersen (DK), Oddgeir Schei (N), Bente Reklev (N), Kari Toikkanen (Fi), Berit Nordvi (N), Markku Salomaa (Fi), Anne-Sofi Christiansen (DK), President Audunn Hermansson (IS), Mike Pinches (Storbritannia), Chris Edwards (Storbritannia), Nick Edwards (Storbritannia), Marian Pusey (Storbritannia)

Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Meieriposten på besøk hos Q-Meieriene Gausdal

20 mars 2023

"Velkommen til oss ved Q-Meieriene Gausdal" sier Lillian Findalen, en blid og engasjert fabrikksjef som fortalte om en arbeidsplass som har hatt en rivende utvikling på flere områder. Ivrige medarbeidere, mange med lang lang fartstid, delte sine erfaringer med det å være medarbeider ved Q-Meieriet Gausdal. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Scroll til toppen