NMLs Landsmøte 2023

NMLs Landsmøte 2023 ble avholdt på Hamar

God stemning og konstruktive innspill preget Landsmøtet der ny strategi sto på dagsorden i tillegg til  vedtektsfestede saker. Årets Landsmøte besto av 32 stemmeberettigede utsendinger fra NMLs 5 lokallag, i tillegg til 10 øvrige medlemmer. Landsmøtet er NMLs øverste organ. 

NMLs Landsmøte 2023 ble avholdt på Hamar

Etter vel gjennomført fagdag dagen før, sto NMLs Landsmøte på programmet. En engasjert og positiv forsamling kom med konstruktive innspill både til strategi og påfølgende vedtektsendringer, noe som er avgjørende for et velfungerende fagforeningsdemokrati! 

Ny strategi!

Etter en lang prosess i kjølvannet av sist Landsmøte, har det vært arbeidet med en strategi. Både utarbeidelsen av strategien og involveringsprosessen har skapt godt engasjement blant medlemmene.

Som et resultat av arbeidet er det utarbeidet visjon, verdier og strategi med tiltak. 

  • NMLs visjon: NML skal samle fagfolk for felles nytte.
  • Verdier: Partipolitisk uavhengig, fleksibel og inkluderende!
  • Strategi mot 2030: Doble antall medlemmer (spesielt uorganiserte), økt fagfokus, sikre bærekraft og ivareta NMLs identitet  

Ny strategi, gir endringer av vedtektene som konsekvens, og det var dette som tok mest tid under landsmøtet.

Hovedstyrets leder: Oddgeir Schei, gen. sekr. Ottar Olden og Landsmøtets ordstyrer, Bente Reklev (foto: Elin S. Valle) 

Landsmøtets vedtektsfestede saker!

Hovedstyrets leder, Oddgeir Schei, åpnet Landsmøtet og i sin tale til forsamlingen orienterte han om arbeidet som har vært gjennomført siden forrige Landsmøte i tillegg til retningen framover. Stikkord fra talen var strategiarbeidet med tiltak, økt NML-synlighet med etablering av nye medieplattformer, lønnsoppgjøret, økt fagfokus, oppfølging av tillitsvalgte med bl.a. kurs, fokus på rekruttering av nye medlemmer; NMLs økonomi, og ikke minst sikre at NML er til for sine medlemmer! 

Valg; gjenvalg sikrer kontinuitet.

Valgkomiteens leder, Merethe K. Liaskar, presenterte forslag til innstilling til forsamlingen. Valgene ble gjennomført uten innspill og Landsmøte sikret fornyet tillit og kontinuitet i de fleste vervene i NML, med forventninger om at strategien skal gi resultater!

Vedtektsendringer

Strategien og behov for fornyelse av vedtektene var årsak til at Landsmøtet fikk forelagt forslag til vedtektsendringer. Gode innspill og løsningsorientert forsamling sikret gjennomslag for vedtektsendringene.

Vedtektsendringene vil bli synlig for medlemmene og vi vil komme tilbake til endringene i en egen sak!

Som tidligere år, ble Landsmøtet ledet med en stødig hånd og klubbe av ordstyrer Bente Reklev. God tilrettelegging i fra sekretariatet gjorde også sitt til at det ble et godt Landsmøte!

Vel gjennomført!

 


Meieriposten på besøk hos Skala Oslo

02 juni 2023

Skala har i over 80 år vært en sentral leverandør til meieriindustrien, men også i økende grad til øvrig matbransje. Meieriposten har vært på besøk for å bli mer kjent med Skala og Skala Gruppen. Du kan lese mer om dette i Meieripostens augustutgave!

Æresmedlem i NML

01 juni 2023

Under NMLs Landsmøtearrangementet på Hamar, ble Øjvin Falch tildelt NMLs Æresmedlemskap for sin mangeårige innsats i ulike roller som fagperson, men ikke minst på grunn av mange verv som han har hatt opp gjennom årene.

NorgesGruppen kåret Rørosmeieriet til «Årets Grønne Spydspiss».

16 mai 2023

Rørosmeieriet fikk nylig utmerkelsen «Grønn spydspiss» av NorgesGruppen. Å få en slik annerkjennelse foran hele mat-Norge var en skikkelig fin overraskelse, og oppmuntring til å fortsette arbeidet med å finne løsninger som er så ressursoptimale som mulig. Dette er en pris jeg setter høyt, og deler med alle på meieriet, sier meieribestyrer Trond Lund.

Scroll til toppen