NMLs vårsamling; Fagdag 2023

NMLs Fagdag 2023!

NML har siden oppstartene 1914, alltid hatt fagdager og fagsamlinger for sine medlemmer, så også i år! Hele 55 NMLere deltok på fagsamlingen på Hamar som også var på bedriftsbesøk ved Strand Unikorn Moelv og TINE Meieriet Brumunddal. Det ble også holdt foredrag fra aktører som indirekte er en viktig del av matindustrien; GENO og Molofeed. På slutten av dagen var det foredrag om MP Pensjon og NMLs medlemsbetingelser fra Howden.

 

NMLs Fagdag 2023!

Strand Unikorn, Moelv.

Første stopp var Strand Unikorn, der 55 NML-medlemmer ble møtt av markeds- og informasjonsansvarlig Geir Karsen, produksjonsleder Lars Bekkevold og driftssjef Harald Tømmerstigen, som engasjert orienterte om Strand Unikorn og deretter sto for omvisningen sammen med produksjonsleder Grete Kjemphei. 

Strand Unikorn driver med handel av korn, produksjon og salg av såvarer (korn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel, plantevern og øvrige driftsmidler samt butikk i Moelv, der hvor også hovedkontoret ligger. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôrkjeden og har ca. 110 ansatte og har seks avdelinger på Østlandet og et datterselskap i Trøndelag samt at de også er hovedaksjonær i Vestfoldmøllene.

Kraftfôr er ikke bare kraftfôr. Harald Tømmerstigen orienterte om at Strand Unikorn har ca. 130 forskjellige blandinger og prosessen for å få riktige blandinger med riktig kvalitet er en kompleks prosess.

TINE Meieriet Brumunddal

Neste besøk var TINE Meieriet Brumunddal, der anleggssjef Lars Tore Ramsberg orienterte om spesialmeieriet som produserer langtidsholdbare produkter og melkepulver.

Meieriet er en betydelig arbeidsplass i Brumunddal med ca. 155 medarbeidere direkte knyttet til den daglige produksjon, i tillegg til ca. 50 medarbeidere tilhørende andre TINE-avdelinger.

Meieriet er eneprodusent av mange kjente merkevarer og mange nye produkter lanseres årlig. Meieriet tar i mot varierende mengder melk fordi meieriet også er et viktig reguleringsmeieri. Hele 130. mill. liter melk mottok meieriet i 2022.

NML fikk en omvisning av Lars Tore Ramsberg, forbedringssjef Siv Barkald, forbedringsrådgiver Marit Rogstadkjærnet, produksjonssjef Anders Skjeset

Etter bedriftsbesøkene, var det foredrag om bedrifter som har viktig rolle i tilknytning til matindustrien. 

GENO.

Administrerende direktør i GENO, Kristin Malonæs orienterte om Norsk Rødt Fe (NRF), genetikk og hvordan GENO jobber for at "kombikua" NRF skal fortsette sin avlsfremgang og være i tet når det gjelder bærekraft og førstevalg for den norske bonden, men også hevde seg mer internasjonalt! 

GENO, eies av melkeprodusentene, har hovedkontor på Hamar, kalvefjøs på Tretten og avlsstasjonen på Store Ree på Stange. I tillegg har de ansatte rundt i Norge en rekke andre land som arbeider direkte med melkeprodusentene. GENO samarbeider tett med TINE angående datainnsamling som er viktig for avlsarbeidet. GENO har gjort store investeringer i det siste, både på Tretten og på Store Ree for å styrke sin produksjonskapasitet.

Molofeed.

Trine Alkholt, Productions Manager ved Molofeed, fortalte om sin arbeidsplass som er relatert til havbruk. Molofeed ble grunnlagt i 2015 og er fôrselskap som utvikler, produserer og leverer spesialisert, innovativt fôr av høy kvalitet til fisk og reker med kontinuitet i ytelse fra klekkeri til innhøsting. Molofeed har utviklet og patentert en metode for å lage mikrokapsel som gjør at eventuelle vannløselige næringsstoffer kan lukkes inn i et skall.

Trine orienterte om markedsutviklingen de har hatt spesielt i Asia og Sør-Amerika. Trines hovedansvar er å sikre oppskalering av produksjonen i Bergen i takt med økt salg. På tross av betydelig produksjonsøkning, har de vokst så mye, at de nå er i gang med å prosjektere ny fabrikk.

Trine har erfaring fra bl.a. TINE Meieriet Bergen der hun jobbet da det nye meieriet kom i gang. Hun  orienterte om likhetstrekk mellom meieri og den næringen hun jobber i dag. Sin meierierfaring har hun stor nytte av i dagens stilling, understreker at det er mange fellestrekk i både oppgaver og utfordringer.

MP Pensjon.

MP Pensjon er en av landets mest veldrevne pensjonskasser som forvalter kr 25 mrd. kr. Øjvin Falch har vært NMLs representant i MP Pensjons styre i mange år og vært med på å sikre at pensjonskassen er slik den fremstår i dag.

Øjvin orienterte om utviklingen de siste årene og ikke minst viktige beslutninger som ble tatt de årene hvor det var finanskriser, noe som har sikret "kassa". I tillegg er MP Pensjon en av få pensjonsselskap som har  ytelsesbasert pensjon og ikke innskuddsbasert. 

Øjvin kom også med råd til den som vurderer å gå av med pensjon og nevnte at de som ønsker, gjerne må ta kontakt med Øjvin om pensjonsspørsmål. 

Howden og medlemsfordeler for NML.

Janike Enger fra Howden orienterte om forsikringsmeglerfirmaet Howden, som NML benytter for at vi skal kunne ha konkurransedyktige betingelser på bl.a. forsikringer som vi nå har gjennom TRYG og Legal.

Janike viste til sammenligninger med andre fagforeninger; NMLere har faktisk relativt gode ordninger som utgjør en forskjell den dagen en får bruk for forsikringene.

Janike orienterte om at Howden arbeider kontinuerlig med både dagens betingelser, men også muligheten for å finne andre medlemsgoder for NML-medlemmer.

Byvandring på Hamar.

Det ble også tid til en liten byvandringstur på Hamar. Kan nevnes at det ryktes at mange NML'ere har "selfies" med stupetårnet som bakgrunn på sine sosiale medier:-)

 


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen