Fremtidsfullmakt

NML tilbyr et webinar på et aktuelt tema: Fremtidsfullmakt

Advokat Vegard Haugen i Legal24 holder webinar om Fremtidsfullmakt for NMLs medlemmer onsdag 29. november kl. 1400 – 1500.

NML tilbyr et webinar på et aktuelt tema: Fremtidsfullmakt

Hvis du av en eller annen grunn blir syk og ikke blir i stand til å ivareta dine egne interesser – hva gjør du da? En fremtidsfullmakt kan f.eks. bidra til å forebygge unødige konflikter, som at hus blir stående og forfalle, betale regninger osv fordi det ikke er avklart hvem som kan ta beslutninger.

Advokat Vegard Haugen i Legal24 holder webinar om Fremtidsfullmakt for NMLs medlemmer onsdag 29. november kl. 1400 – 1500.

«Fremtidsfullmakt – har man behov for opprettelse av fremtidsfullmakt? Det er en stadig økende trend at flere ønsker å opprette fremtidsfullmakt. Webinaret tar en gjennomgang av når opprettelse er aktuelt, hva som er aktuelt å ha med og andre viktige deler av det å opprette en fremtidsfullmakt.»

Om du ønsker å delta på webinaret, send din påmelding til anne.bergman@nml.no

Webinaret blir tatt opp så om du ønsker å delta og tidspunktet ikke passer, gi oss beskjed slik at vi kan sende deg webinaret i etterkant.


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen