Vel gjennomført hovedstyremøte i NML

I uke 47 ble det avholdt hovedstyremøte i NML der status, handlingsplaner, budsjetter og strategi var tema..

Vel gjennomført hovedstyremøte i NML

På dagsorden var regnskapstall og prognoser, status så langt dette året med bl.a. medlemsutviklingen som har vist en positiv trend i det siste. I tillegg ble det diskutert NML-aktiviteter for å styrke medlemsutviklingen og budsjett for neste år. Det påbegynte strategiarbeidet var også et sentralt tema. NMLs nye strategi vil bli forankret og vedtatt på Landsmøtet i april. Engasjerte styremedlemmer, sekretariatsmedarbeidere og inviterte deltakere sikret et godt og effektiv møte!


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen