Status Funksjonæravtalen

Når kommer tilbakemeldingssamtalen?

NMLs medlemmer som omfattes av Funksjonæravtalen, har foreløpig ikke fått sin lønn justert. NML har  purret framdrift og bedt om tidsplan fra arbeidsgiver. 

Når kommer tilbakemeldingssamtalen?

Siste melding i fra TINE er at de er i gang med prosessen og at NML-medlemmene kan forvente en tilbakemeldingssamtale om sin individuelle lønnsjustering i perioden mellom 25. september til 3. oktober.

I etterkant av dette vil NML foreta en gjennomgang for å sikre at rammen for årets lønnsoppgjør blir i henhold til forhandlingsresultatet.


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

08 september 2023

Dagskonferansen Mat og Marked ble nylig gjennomført og hadde i år tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". Bredden av deltakere viste at temaet fenget. En gjennomgangstone var troen på norsk mat, men også viktige politiske rammer. Som det ble nevnt "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde), - vi trenger handling nå.

Scroll til toppen