Status Funksjonæravtalen

Når kommer tilbakemeldingssamtalen?

NMLs medlemmer som omfattes av Funksjonæravtalen, har foreløpig ikke fått sin lønn justert. NML har  purret framdrift og bedt om tidsplan fra arbeidsgiver. 

Når kommer tilbakemeldingssamtalen?

Siste melding i fra TINE er at de er i gang med prosessen og at NML-medlemmene kan forvente en tilbakemeldingssamtale om sin individuelle lønnsjustering i perioden mellom 25. september til 3. oktober.

I etterkant av dette vil NML foreta en gjennomgang for å sikre at rammen for årets lønnsoppgjør blir i henhold til forhandlingsresultatet.


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen