Pensjonistmedlemmer og fordeler

Hvilke fordeler har du som pensjonistmedlem i NML?

Flere har spurt om hvilke fordeler du har med pensjonistmedlemskap i NML. Her er noen klargjørende punkter.

Hvilke fordeler har du som pensjonistmedlem i NML?

Her dine fordeler med å være pensjonistmedlem i NML:

  • Mulighet for pensjonister å fortsette (eller for de som ikke har, tegne) advokatforsikring og TRYG-forsikringer til medlemspris.
  • Få informasjon om hva som skjer i bransjen gjennom fagbladet Mat- og meieriposten.
  • Lokalforeninger: Pensjonister kan delta på bl.a. lokalforeningsaktiviteter hvis plass og det er tilrettelagt.
  • Har "en stemme" inn i MP Pensjon gjennom vårt styremedlem i MP Pensjon. Vår representant kan også gi tips om hvem du bør snakke med for å få gode råd.
  • Samtaler/råd og tips fra NML sekretariat.

Medlemskontingent for pensjonister pr 2023 er kr. 595,- pr. år


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Scroll til toppen