Samling for studenter ved Fagskulen i Vestland

Fagskulen i Vestland og Handtverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling

Første kullet i som går på deltidsstudiet Handtverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling ved Fagskulen i Vestland, er i sitt andre år. Denne uka var de samlet på kurs i Trondheim. NML orienterte om blant annet arbeidslivets spilleregler.

Fagskulen i Vestland og Handtverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling

15 studenter har deltatt i det første kullet i kurset "Handverksysting - verdiskaping i mjølkeforedling". Studentene er nå i sitt andre år og nylig var de samlet i Trondheim hvor de fikk mer faglig påfyll. Blant annet orienterte NML studentene om "arbeidslivets spilleregler"

Fagskulen Vestland startet 2022 et studietilbud i Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling, i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim.

Utdanningen i Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling, er på 60 studiepoeng. Årsstudiet går på deltid over to år og er nett- og samlingsbasert. Studiesteder er SJH i Aurland og THYF i Trondheim. Det blir i alt ni samlinger gjennom to år, der hver samling er på fire til fem dager. I tillegg er det eksamen.

De fleste fra det første kullet, som representerer både ansatte og drivere av gårdsmeierier, i tillegg til de som er i "startgropa" og vurderer å starte melkeforedling.

Melkeforedling i praksis og teori er det sentrale innholdet i undervisninga. Gjennom studiet veksles det mellom forelesninger, arbeidsoppgaver individuelt og i grupper, bedriftsbesøk til melkeforedlingsbedrifter, presentasjoner og rettleiing. Ysteriet ved SJH er nylig oppgradert til et romslig og moderne produksjons- og undervisningslokale.


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen