Endringer i betingelser for nye medlemmer fra og med 1. juli 2022 på grunn av lovendring!

På bakgrunn av endring i lovverk om forsikringsformidling, har NML måttet endre på medlemsbetingelser og gjøre gruppelivs- og ulykkesforsikring samt advokatforsikring obligatorisk for de som blir medlemmer etter 1. juli.

Endringer i betingelser for nye medlemmer fra og med 1. juli 2022 på grunn av lovendring!

På bakgrunn av endring i lovverk om forsikringsformidling, har NML måttet endre på medlemsbetingelser og gjøre gruppelivs- og ulykkesforsikring samt advokatforsikring obligatorisk. Vi har forsøkt å beholde dagens løsning, men vi kan ikke omgå loven.

Viktig å merke at dette gjelder ikke for deg som er medlem fra før, da du beholder den medlemsløsningen du har valgt. Dette gjelder kun nye medlemmer.

Det betyr at de som ønsker å bli medlem i NML etter 1. juli, blir medlemskontingent som følger:

721 kr pr måned.

I dette medlemskapet får du obligatorisk gruppelivs- og ulykkesforsikring samt advokatforsikring til en verdi av henholdsvis 144,- kr og 60, kr. Verdt å merke er også at dette er svært gode forsikringer!

Som en tilleggsinformasjon så har de fleste av våre medlemmer gruppelivs- og ulykkesforsikringer samt advokatforsikring, så endringen er i realiteten ikke så stor.

Les mer om forsikringene her:

Gruppeliv- og ulykkesforsikring og Advokatforsikring


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen