Meieriposten

- fagtidsskrift for meieri- og matbransjen i Norge

Meieriposten utgaver

Meieriposten: Et av landets eldste fagtidsskrift.

Meieriposten har siden 1914 vært meieribransjens samlede organ for informasjon. Bladet ser det som som sin viktigste oppgave å dele informasjon og holde leserne orientert om hva som skjer innen hele verdikjeden i meieri- og matbransjen. Her finner du nytt fra inn- og utland om forskning og utdanning, teknologi, produksjon, nyheter fra myndigheter, innovasjon, teknikk, prosess, automasjon og ikke minst artikler fra leverandører til bransjen som f.eks. utstyr, emballasje, kjemikalier og innsatsfaktorer. Fagbladet synliggjør også bedrifter og medarbeidere i hele bransjen (mat- og meieribransjen) og har flere artikler fra bedriftsbesøk, seminarer og kongresser.  

Utgivelser og abonnementspris.

Meieriposten utkommer 6 ganger årlig både som papirutgave og nettutgave.
Abonnementsprisen er kr. 595,- pr år (utlandet kr. 695,- pr. år) og kan bestilles enten gjennom å trykke på den grønne knappen "bli abonnement" på denne siden eller å kontakte oss på: firmapost@nml.no

Annonsering?

Ønsker du å annonsere i Meieriposten?
Ta kontakt med oss på firmapost@nml.no eller på telefon 23 00 27 10 – 905 94 093.

Utgivelsesplan 2023

Scroll til toppen