- fagtidsskrift for meieriindustrien i Norge

Meieriposten har siden 1914 vært bransjens samlede organ for informasjon og debatt. Bladet ser det som som sin viktigste oppgave å holde leserne løpende orientert om utviklingen på feltene teknikk, teknologi og økonomi innen meieri- og iskremindustrien såvel som beslektet næringsmiddelindustri i inn- og utland.

Meieriposten utkommer 6 ganger årlig.
Abonnementprisen er kr. 450,- pr år (utlandet kr. 550,- pr. år) og kan bestilles på: firmapost@nml.no

Ønsker du å annonsere i Meieriposten?
Ta kontakt med oss på firmapost@nml.no eller på telefon 23 00 27 10.

Utgivelsesplan Meieriposten 2021

Utgivelsesplan Meieriposten 2022