Årsmøte i Meierifolklaget Sør

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren i mars. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11. Mars ble årsmøtet i Meierifolklaget Sør avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. Programmet var 3-delt.

Den ene delen besto av vedtektsfestet program. Deretter var det en faglig del hvor sekretariatslederen i NML orienterte om betydningen av det å være fagorganisert, 3-partssamarbeid, og NML. Videre orienterte Fellestillitsvalgt i TINE, Jeffrey Thomas, om omstillingssaker og dagsaktuelle forhold i bransjen som påvirker våre medlemmer. Tom Steinsland fra TINE PPU orienterte om hvordan TINE PPU er organisert og eksempler på hvordan det jobbes med nye produkter. Siste det av det faglige programmet var viet til orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Jeffrey i aksjon! En aktiv forsamling med mange spørsmål og kommentarer

 

Påtroppende hovedtillitsvalgt for NML Sør, Luis Paulo Araujo Jardim, dagens leder for Meierifolklaget Sør, Thomas Andersen, avtroppende hovedtillitsvalgt for Sør, Jan Sigurd Eike og fellestillitsvalgt i NML, Jeffrey Thomas

 

Tom Steinsland fra TINE PPU orienterte om PPU-avdelingen og aktuelle produkter fra TINE.

 

 

Fra orienteringen om Jåttå Gårdsbryggeri, en spennende historie, med mye fokus på lokalt råstoff.

 

 

 

 


Fagdag og årsmøte i Sønnenfjelske Mat- og Meierifolks Forening.

01 juni 2024

Sønnenfjelske Mat og Meierifolks Forening avholdt nylig fagdag og årsmøte i Oslo. På fagdagen ble det presentasjoner om appelsinjuice-produksjon, desinfeksjon i meieriindustrien, og rengjøringssystemer. TINE PPU Oslo ga også en omvisning. Årsmøtet i Sønnenfjelske inkluderte årsberetning, regnskapsgodkjenning og valg. Under årsmøtemiddagen ble æresbevisninger utdelt til medlemmene Elin Simonstad Valle, Steinar Koen, og Kåre Ivar Stormoen for deres fremragende innsats i foreningen og sine mangeårige innsats i meieribransjen.

Scroll til toppen