Invitasjon til grunnkurs for tillitsvalgte

Invitasjon til grunnkurs for tillitsvalgte

Og for deg som kan tenke deg å bli NML tillitsvalgt.

Grunnkurset for tillitsvalgte holdes på Thon Hotel Oslo Airport, tirsdag 19. kl. 11.00 til onsdag 20. september kl. 13.00.

Invitasjon til grunnkurs for tillitsvalgte

Kurset vil være mer dyptgående enn teamskurs avholdt tidligere i år.

Ønsker du å delta på grunnkurset, send en mail til anne.bergman@nml.no innen 30. juni. Det er begrensede antall plasser.

NML ser betydningen av at tillitsvalgte bruker hverandre mer og styrke tillitsvalgt-nettverket i NML. Derfor vil vi oppfordre på det sterkeste til at tillitsvalgte deltar på kurset.

Så vet vi at det er flere som også kan tenke seg å få mer innsikt i arbeidslivets spilleregler og med mulig fremtid som tillitsvalgt og de vil vi gjerne åpne opp for i dette kurset.

NB! Det er viktig at dere tillitsvalgte tar kontakt med deres nærmeste leder så snart som mulig for å drøfte dette med å få tid til å kunne delta. Hovedavtalen § 5-6 De tillitsvalgtes arbeidsforhold, beskriver at «de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Det å få kurs for å være en oppdatert tillitsvalgt og at NML får gjennomført sine vedtektsfestede demokratiske prosesser, er under denne kategorien! Men igjen: Sikre god dialog med din nærmeste leder om ditt arbeid som tillitsvalgt!

 


Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Scroll til toppen