Partene kom til enighet

Etter noen dager streik, kom partene til enighet i årets mellomoppgjør.

Storstreiken er avblåst. NHO omtaler årets forhandlinger som tøffe, mens LO og YS er svært fornøyde med årets oppgjør. At partene kom til enighet etter relativt kort tid etter at streiken var et faktum, er seier for partssamarbeidet!

Etter noen dager streik, kom partene til enighet i årets mellomoppgjør.

Frontfagene LO og YS har sammen med NHO forhandlet fram resultater som blir førende for øvrige som forhandlinger etterpå, slik som NML. Disse forhandlingene starter om kort tid og vi forventer at resultater blir minst like bra som resultatene for LO og YS.

For LO gjelder følgende justeringer:

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.   
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022) 
Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%) 

Alle YS-medlemmer får

7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

 

NMLs tariffområder.

Om ikke lenge vil vi komme i gang med forhandlingene og nærmere info vil komme når vi vet mer!.


Meieriposten på besøk hos Skala Oslo

02 juni 2023

Skala har i over 80 år vært en sentral leverandør til meieriindustrien, men også i økende grad til øvrig matbransje. Meieriposten har vært på besøk for å bli mer kjent med Skala og Skala Gruppen. Du kan lese mer om dette i Meieripostens augustutgave!

Æresmedlem i NML

01 juni 2023

Under NMLs Landsmøtearrangementet på Hamar, ble Øjvin Falch tildelt NMLs Æresmedlemskap for sin mangeårige innsats i ulike roller som fagperson, men ikke minst på grunn av mange verv som han har hatt opp gjennom årene.

NorgesGruppen kåret Rørosmeieriet til «Årets Grønne Spydspiss».

16 mai 2023

Rørosmeieriet fikk nylig utmerkelsen «Grønn spydspiss» av NorgesGruppen. Å få en slik annerkjennelse foran hele mat-Norge var en skikkelig fin overraskelse, og oppmuntring til å fortsette arbeidet med å finne løsninger som er så ressursoptimale som mulig. Dette er en pris jeg setter høyt, og deler med alle på meieriet, sier meieribestyrer Trond Lund.

Scroll til toppen