Partene kom til enighet

Etter noen dager streik, kom partene til enighet i årets mellomoppgjør.

Storstreiken er avblåst. NHO omtaler årets forhandlinger som tøffe, mens LO og YS er svært fornøyde med årets oppgjør. At partene kom til enighet etter relativt kort tid etter at streiken var et faktum, er seier for partssamarbeidet!

Frontfagene LO og YS har sammen med NHO forhandlet fram resultater som blir førende for øvrige som forhandlinger etterpå, slik som NML. Disse forhandlingene starter om kort tid og vi forventer at resultater blir minst like bra som resultatene for LO og YS.

For LO gjelder følgende justeringer:

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg: 3 kr pr time, dvs. 5850,- kroner i året.  
Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kr. pr time, dvs. 7800 kroner 
Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg. 

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.   
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022) 
Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%) 

Alle YS-medlemmer får

7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

 

NMLs tariffområder.

Om ikke lenge vil vi komme i gang med forhandlingene og nærmere info vil komme når vi vet mer!.


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen