Partene kom ikke til enighet og det blir streik!

Riksmelkeren: Partene kom ikke til enighet og ca. 25.000 medlemmer i LO og YS tas ut i streik.

Riksmekler har siden fredag 14. april forsøkt å få partene LO/YS og NHO til å komme frem til felles løsning, men har ikke lyktes. Dermed går ca.  25.000 medlemmer i LO/YS ut i streik. Her er informasjon om hva og hvordan dette vil kunne berøre deg som NML-medlem.

Streik:

Siden det ble brudd i forhandlingene før påske, møttes partene til Riksmekler fredag 14. april. Etter forhandlinger over fristen, lyktes det ikke Riksmekleren å få partene LO/YS og NHO til å komme frem til felles løsning. Dermed går ca. 25.000 medlemmer i LO/YS ut i streik fra og med i kveld søndag 16.04. Streik i et mellomoppgjør er svært uvanlig! 

Konsekvenser for NML-medlemmer:

I første omgang er dette en forhandling mellom LO/YS og NHO, som er "frontfaget" ved mellomoppgjøret. Vi i NML starter forhandlingene etter at frontfagene har kommet til enighet. Derfor er det ingen av NMLs medlemmer som blir direkte berørt fordi det kun er LO- og Ys-organiserte som tas ut i streik. Hvis det blir tatt ut mange medlemmer i en streik på et meieri, vil det ganske fort kunne føre til at det ved berørte anlegg kan bli problemer med å holde driften i gang. Øvrige ansatte, herunder noen av NMLs medlemmer, kan derfor risikere å bli midlertidig permittert. Din lokal ledelse og tillitsvalgt vil informere deg fortløpende om situasjonen. Den oversikten vi sitter med nå, viser at det ikke noen meierier som stopper driften i første omgang. 

Dette er en lovlig konflikt som vi alle skal respektere og ikke minst  forholde oss profesjonelt til! Det betyr at våre medlemmer IKKE SKAL utføre jobber som til vanlig utføres av de som nå blir tatt ut i streik. Alle skal gå på jobb som vanlig og gjøre sine vanlige jobber og forholde seg til sine kolleger som ellers! 

Hva skjer fremover:

Både LO og YS har varslet ytterligere opptrapping av streiken fredag 22. april. Da vil flere YS/ LO-medlemmer tas ut. Det vi vet er at LO/NNN-medlemmer ved bl.a. ved Diplom-Is og TINE Meieriet Tretten vil bli tatt ut. Da er det ledelsen lokalt som vil gjøre vurderinger om hvordan dette berører andre medarbeidere, som f.eks. NML-medlemmene, om de skal komme på jobb eller bli permitterte. Vi holder kontakt med NML-tillitsvalgte lokalt om utviklingen. Det som vi ikke har oversikt over, er andre streikerammede bedrifter som er leverandører til,- eller utfører tjenester for- bedrifter der våre medlemmer jobber. Det kan også bidra til at våre medlemmer på sikt kan blir permitterte. I alle slike sammenhenger vil din bedrift/lokal ledelse holde deg og andre ansatte fortløpende orientert - sammen med lokal tillitsvalgt. 

Hvis vi blir permittert, hva da med lønn:

Husk at NML har et fond der det er satt av midler til å kompensere for den enkelte som blir berørt av streiken.  Styret i NML vedtar rammen for en ev. kompensasjon og kort fortalt er den på nivå med andre fagforeninger. Hvor mye og hvordan dette blir, vil vi komme tilbake til hvis nødvendig.


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen