Sommeren 2024

Vi ønsker alle en god sommer!

Sommer og snart ferietid. En liten halvårsstatus fra oss i NML og et ønske om en riktig god og velfortjent ferie til alle!

Vi ønsker alle en god sommer!
NML status første halvår 2024 - vi følger opp strategien og handlingsplanene:
  • God innmeldingstakt, men så registrerer vi at meierier blir lagt ned/avviklet og dermed færre arbeidsplasser og medlemmer som slutter i matbransjen.
  • Vi er mer synlig både med bedriftsbesøk og artikler i fagtidsskriftet.
  • Vellykket samling for tillitsvalgte og fagsamling for medlemmer i Bergen i april, med gode tilbakemeldinger på både det faglige og sosiale.
  • Vi har vekst i antall som er inne og ser på våre sider; hjemmesiden, FB, Instagram, LinkedIn.
  • I mål med årets lønnsoppgjør: Selv om alle kunne ha tenkt seg mer, ble årets resultat fra lønnsforhandlingene i tråd med tilsvarende næringer både når det gjelder Meierioverenskomsten og Funksjonæravtalen. Fortsatt gjenstår individuelle justeringer for de som er innen Funksjonæravtalen og vi følger utviklingen tett.
  • Vi har gjennom Howden fått på plass bankavtale med Landkreditt, som også nå kan tilby forsikringer for våre medlemmer. Dette er gode tilbud som vi anbefaler alle våre medlemmer å sjekke ut.
  • Lokallagene har bra aktivitetsnivå, der noen har hatt samlinger, og andre lokallag har planer for høsten.

NML ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og interessenter en riktig god og vel fortjent sommerferie!

Nå som det er sommer, sol og ferie, er det ofte flere av oss som allikevel har mange jern i ilden. Husk allikevel å nyte feriedagene - det gjelder å ha litt is i magen...:-) 


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen