Årsmøte og fagdager

Sønnenfjelske Meierifolks Forenings fagdager i Trondheim 27. og 28. oktober 2023

Resyme fra Sønnenfjelske Meierifolks Forenings fagdager i Trondheim.

Sønnenfjelske Meierifolks Forenings fagdager i Trondheim 27. og 28. oktober 2023

Dagen startet med omvisning og smaking ved Orklas godtefabrikk; Nidar. Dette besøket var et opplegg som Nord-Norge Meierifolks Forening hadde avtalt med Nidar.

Deretter ble det oppmøte på TINE Tunga. Her var utsendinger fra både Nord-Norge Meierifolks Forening, Sønnenfjelske Meierifolks Forening og Midt-Norge Meierifolk samlet og vi var ca. 65 personer på Tunga. Det var en grundig og fin omvisning på meieriet. Etter omvisningen fikk vi en fin og detaljert presentasjon om anlegget av anleggssjef på TINE Tunga, Øyvind Hatletveit.  Besøket ble avsluttet med en god lunsj i kantina.

Etter lunsj ble det gjennomført Sønnenfjelske Meierifolks Forening årsmøte. På årsmøte ble det bestemt at Sønnenfjelske Meierifolks Forening nå bytter navn til Sønnenfjelske Mat og meierifolks Landsforening.

På kvelden ble det nok et bedriftsbesøk EC Dahls spesialbryggeri i Trondheim. Det ble både omvisning, ølsmaking og ikke minst en hyggelig middag.

Lørdag var åpen for besøk på oste VM ved Trondheim Spektrum.

Vi var 7 som deltok på arrangementet, derav en lærling fra TINE Frya.


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen