Vellykket fagdag og årsmøte

Fagdag og årsmøte i Sønnenfjelske Mat- og Meierifolks Forening.

NMLs lokallag, Sønnenfjelske Mat- og Meierifolks Forening (Sønnenfjelske) hadde nylig samling for sine medlemmer. Fagforedrag, bedriftsbesøk, sto på programmet, i tillegg til hyggelig årsmøtemiddag hvor det også ble delt ut utmerkelser. 

Fagdag og årsmøte i Sønnenfjelske Mat- og Meierifolks Forening.

NMLs aktive lokallag!

NML har 5 regionale lokallag, med egne vedtekter og eget styre. Formålet til lokallagene er å ivareta  medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i samarbeid med NML, og videre arbeide med spørsmål av interesse for matindustrien, bl.a. ved å holde kurs og faglige arrangement.

Sønnenfjelske Mat og Meierifolks Forening avhold nylig fagdag og årsmøte. 

Knut Arne Ljødal ønsket velkommen

Fagdag:

1) Innlegg om juice v/TINE Produksjon og Produktutvikling (PPU)

Henriette Soldal (og kommentarer fra Marte Herdlevær) fra TINE PPU orienterte om appelsinjuice-produksjonen i Brasil, fra trær blir plantet og høstet til juiceråstoffet ankommer Norge, videre bearbeiding før det tappes på kartong.

Henriette orienterte at hvordan det jobbes tett med leverandører i Brasil for å sikre riktig kvalitet på juicen. Klimaendringer har også bidratt til at det er utfordrende for appelsinprodusentene å produsere nok til å dekke etterspørselen.

2) Ecolab ved Jiri Dubjuk orienterte om "Disinfection in dairy industri" 

Jiri orienterte om hvorfor- og betydningen av - desinfeksjon i mat og meieriindustrien. I mat- og meieriindustrien brukes i dag ofte termisk desinfeksjon, men det finnes en rekke løsninger innen bruk av kjemikaler og kombinerte vaskemidler. Ecolab leverer i dag ulike løsninger til mange bedrifter i Norge og rundt om i Europa. Ecolab har et betydelig europeisk nettverk som følger tematikken og sine kunder tett, med gode resultater.  

3) Lilleborg ved Sivert Børsting orienterte om rengjøring meieriindustrien.

Tradisjonelle tofaset CIP har gradvis blitt erstattet med enfaset CIP med spesialkjemikalier som Lilleborg leverer. Lilleborg har jobbet systematisk med dette siden 2005 og kan vise til mange gode resultater.

4. Orientering om - og omvisning i lokalene til TINE PPU Oslo.

Elin Simonstad Valle og Berit Sveberg ga en presentasjon av TINE PPU, om oppgavene som tillegger avdelingen i dag.

De orienterte om hvordan de i dag jobber både med utvikling av nye produkter, forbedring og sikring av TINEs produkter og produksjoner for å nevne noe.

Det ble også nevnt hvordan innsatsfaktorer i produkter er under "stadig press" og at det derfor er viktig at TINE har tilgang til de riktige til enhver tid. Vi fikk en befaring i bl.a. meierisalen i "Innovasjonsbygget" med både i pilotanlegg for flere formål og produksjonsretninger I tillegg flere laboratorier hvor det foregår mye testing og utvikling. Nyinnflyttet sensorikk-rom fikk vi også se.

Årsmøte.

I henhold til vedtektene ble det avholdt årsmøte med gjennomgang av regnskap, årsberetning og valg. Vi merket oss at Sønnenfjelske har hatt økt aktivitet i det siste og det er bra etter en vanskelig periode under Covid-pandemien.

Årsmøtemiddag og æresbevisning.

Hyggelig årsmøtemiddag, med god mat og god prat!

Sønnefjelske har, som den eneste lokalforeningen hatt utdeling av æresbevisninger siden 1933.

Seremonimester, Øjvin Falch, sammen med lokallagets leder, Hans Kjetil Kvålshagen sto for utdelingen av "Riddere av den gylne ostesøker".

I år ble Elin Simonstad Valle, Steinar Koen og Kåre Ivar Stormoen - samt Erik Isum som ikke var til stede -  slått til "riddere" fordi de har utmerket seg spesielt fordi de både har vært- og er tillitsvalgte i NML, bekledd ulike verv i både NML og Sønnenfjelske. Til sammen har disse 3 over 100 års yrkespraksis og de har hatt ulike roller i sin yrkeskarriere som har satt gode matfagspor! Vi gratulerer!

 


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen