1. års lærlinger i Matbransjens Opplæringskontor

Oppstartsamling for lærlinger relatert til matbransjen i Innlandet

Matbransjens Opplæringskontor hadde oppstartssamling for hele 17  lærlinger (1. års) og ditto fagledere i Mjøståret. Dette var deres "kickoff" for nytt kull og rekruttering til en av landets viktigste bransjer; Matbransjen. NML var også til stede for å si noe om det å være fagorganisert og fordelene med det å være i NML.

Oppstartsamling for lærlinger relatert til matbransjen i Innlandet

35 deltakere var samlet i Matbransjens Opplæringskontors (MO) "oppstartssamling". MO er opplæringskontoret for matbransjen i Innlandet, der alle de store aktørene blant matbedriftene er representert (TINE, Nortura, HOFF, Orkla m.fl.). Det var 17. 1.årslærlinger og tilsvarende fagledere, som deltok under oppstartssamlingen på Mjøståret i tillegg til foredragsholdere.

Samlingen inneholdt de viktigste temaene som en lærling må forholde seg til når en starter opp i en bedrift. Samlingen var godt koordinert og ledet av opplæringskontorets leder av Marit Finseth Løberg,  

Fagforeningene NNN og NML var til stede for å orientere om fagforeninger, partssamarbeid og betydningen av at lærlingene også deltar og engasjerer seg i dette lokalt. 

Matbransjens Opplæringskontor ved daglig leder Marit Finseth Løberg, flankert av Trond Einar Pettersen fra NNN til høyre og Ottar Olden fra NML til venstre.


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Scroll til toppen