Samarbeid mellom melk.no og NML/Meieriposten

Det å dele faktaopplysninger om meieriprodukter er viktig. Melk.no og NML skal samarbeide om å "dele det glade budskap"!

Samarbeid mellom melk.no og NML/Meieriposten

Meieriprodukter, kosthold, ernæring og bærekraft. Alle har sterke meninger om dette. Betydningen av å få frem dokumenterbare faktaopplysninger har aldri vært så viktig som nå. Derfor har Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no) og NML/Meieriposten blitt enige om tettere samarbeid for å sikre mer faktabasert opplysninger i sine publikasjoner. Fra samarbeidsmøtet; fra venstre, Terese Glemminge Arnesen (innholdsrådgiver, melk.no), Ellen Kathrine Ulleberg (fagsjef, melk.no), og Anne Bergman (adm.sekretær NML) - i tillegg bak kamera; Ottar Olden (generalsekretær og redaktør NML) #melk.no #opplysningskontoret for meieriprodukter #Norske Meierifolks Landsforening.


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen