Rørosmeieriet tildelt pris!

NorgesGruppen kåret Rørosmeieriet til «Årets Grønne Spydspiss».

Rørosmeieriet fikk nylig utmerkelsen «Grønn spydspiss» av NorgesGruppen. Begrunnelsen for tildelingen av prisen er verdibasert ledelse, norske mattradisjoner, kontinuerlig forbedring i ny teknologi og forskning, fokus på lokale og bærekraftige produkter, og leverer høy kvalitet innenfor en etablert og stor kategori.

NorgesGruppen kåret Rørosmeieriet til «Årets Grønne Spydspiss».

I takt med naturen

Runar Hollevik, Konsernsjef i NorgesGruppen delte ut prisen til meieribestyrer Trond Vilhelm Lund, med følgende begrunnelse;

– Utmerkelsen «Grønn spydspiss» går i år til en leverandør som kjennetegnes av en verdibasert ledelse som tar vare på norske mattradisjoner, samtidig som de søker kontinuerlig forbedring i ny teknologi og forskning. De har stort fokus på lokale og bærekraftige produkter, og leverer høy kvalitet innenfor en etablert og stor kategori.

Leverandøren fremmer naturlige ingredienser og miljøvennlige råvarer. De legger vekt på biologisk mangfold og dyrevelferd, og har et tett samarbeid med sine underleverandører.

De jobber kontinuerlig med energioptimalisering i egen produksjon, det være seg utnyttelse av spillvarme, fjernvarme, solenergi eller en heis som genererer energi når den går ned.

De er heller ikke redd for å gå nye veier for en mer miljøvennlig emballasje, ved å for eksempel ta i bruk resirkulert materiale eller ved å endre fra rundt til firkantet beger for bedre plassutnyttelse på pall og miljøvennlig transport.

Vi opplever at bærekraft er godt integrert og en naturlig del av deres virksomhet, og at visjonen «I takt med naturen» er styrende for deres valg og prioriteringer.

 – Å få en slik annerkjennelse foran hele mat-Norge var en skikkelig fin overraskelse, og oppmuntring til å fortsette arbeidet med å finne løsninger som er så ressursoptimale som mulig. Dette er en pris jeg setter høyt, og deler med alle på meieriet.

Det er summen av de små miljøforbedringene over tid som setter spor. Vi har siden 2018 redusert vårt energiforbruk per liter innveid melk med 40% og CO2-utslippet med 55%, og i samme tidsrom har vi spart et strømforbruk som tilsvarer 37 husstander.

 Årets grønne spydspiss

Den grønne spydspiss er til minne om Torbjørn Johannsons brennende miljøengasjement i Norgesgruppen.

Prisen skal inspirere til etterfølgelse og videre forbedringer for en matindustri og logistikk som belaster miljøet minst mulig.

Om Rørosmeieriet

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001. Bedriften lager produkter av høy kvalitet, med utspring i rike mattradisjoner fra Røros-traktene og med godt meierifaglig håndverk. Rørosmeieriet er Norges fremste økologiske meieri og produserer etter visjonen I takt med naturen. Vareutvalget spenner fra vanlig mjølk, fersk laktosefri mjølk med og uten smak, fersk ost, syrna mjølk, rømme, smør og yoghurt.

Tekst og bilde: Hentet fra pressemelding.

 


Meieriposten på besøk hos Skala Oslo

02 juni 2023

Skala har i over 80 år vært en sentral leverandør til meieriindustrien, men også i økende grad til øvrig matbransje. Meieriposten har vært på besøk for å bli mer kjent med Skala og Skala Gruppen. Du kan lese mer om dette i Meieripostens augustutgave!

Æresmedlem i NML

01 juni 2023

Under NMLs Landsmøtearrangementet på Hamar, ble Øjvin Falch tildelt NMLs Æresmedlemskap for sin mangeårige innsats i ulike roller som fagperson, men ikke minst på grunn av mange verv som han har hatt opp gjennom årene.

Vi ønsker å doble antall medlemmer mot 2030!

12 mai 2023

NMLs Landsmøte har gitt fagforeningen ny retning med ny visjon, verdier og strategi. Vedtekter er justert i tråd med dette og i tillegg til justering av navnet, kan du lese mer om hva og hvordan NML skal møte framtida og ikke minst nå nye medlemmer!

Scroll til toppen