NML's Vår-/fagsamling og Landsmøte 2023

Invitasjon til NMLs Vår-/fagsamling og Landsmøte, Thon Partner Victoria Hotel Hamar 21. - 22. april

Foreløpig program til NMLs Vår-/fagsamling og Landsmøte som finner sted på Thon Partner Victoria Hotel Hamar 21. - 22. april. Påmeldingsfrist: 15. mars. Påmelding til anne.bergman@nml.no. Det er begrenset antall plasser.

Invitasjon til NMLs Vår-/fagsamling og Landsmøte, Thon Partner Victoria Hotel Hamar 21. - 22. april

Foreløpig program:
Fredag 21.04.23         Bedriftsbesøk og fagpåfyll:

10.00 – 15.00              Bedriftsbesøk.

10.00   Felles avreise med buss fra Thon Partner Victoria Hotel Hamar
            TINE Meieriet Brumunddal
            Strand Unikorn

15.00    Retur med ankomst hotellet

15.00 – 19.30              Fagtema (Victoria Hotel)
15.00  NHO; Om 3-partssamarbeid, fagforeningers betydning og deres syn på NML
           GENO; En viktig del av matbransjens verdikjede
           Molofeed; Hva skjer i fiskerinæringen
           NML

Møteslutt:          19.30 
Middag:             20.30

Lørdag 22.04.23. Vedtektsfestet årsmøte, Thon Partner Victoria Hotel Hamar.

09.00 – 12.00    NMLs Årsmøte
12.00                 Lunsj/avreise

Påmeldingsfrist: 15. mars. Påmelding til anne.bergman@nml.no .Det er begrenset antall plasser.


Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Meieriposten på besøk hos Q-Meieriene Gausdal

20 mars 2023

"Velkommen til oss ved Q-Meieriene Gausdal" sier Lillian Findalen, en blid og engasjert fabrikksjef som fortalte om en arbeidsplass som har hatt en rivende utvikling på flere områder. Ivrige medarbeidere, mange med lang lang fartstid, delte sine erfaringer med det å være medarbeider ved Q-Meieriet Gausdal. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Scroll til toppen