NMLs Fellestillitsvalgte

NML har 2 fellestillitsvalgte.

NML fordeler tillitsvalgtoppgaven; Vi har fortsatt Jeffrey Thomas som fellestillitsvalgt for NML-medlemmer i TINE, men nytt er at vi har Lars Bekkevold som er fellestillitsvalgt for medlemmene i de øvrige 14 bedriftene i mat- og meieribransjen.

NML har 2 fellestillitsvalgte.

NML har medlemmer i 15 forskjellige bedrifter, der vi har aller flest i TINE. I TINE har vi gode erfaringer og lange tradisjoner med fellestillitsvalgt for våre lokale tillitsvalgte på anleggsnivå. Jeffrey har hatt denne rollen i over 11 år.

Nytt fra høsten 2023:

Nytt er at NML Lars Bekkevold blir fellestillitsvalgt for medlemmene i de øvrige 14 bedriftene i mat- og meieribransjen hvor vi har medlemmer. NML har økende grad av medlemmer utenfor TINE, disse ønsker vi å bistå enda bedre, derfor denne løsningen.

Lars Bekkevold er produksjonsleder ved Strand Unikorn, og har også tidligere erfaring fra TINE. Han er i tillegg medlem i styret i NMLs Lokallag Øst. Vi ønsker Lars lykke til med oppgaven.

 

 


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen