Enighet i de lokal-sentrale forhandlingene mellom NML og TINE

Resultater fra forhandlingene på NML Meierioverenskomsten

Etter krevende forhandlinger mellom NML og TINE, ble det enighet! Resultatet fra årets sentral-lokale forhandlingene mellom NML og TINE på NML Meierioverenskomsten, kan du lese her

Resultater fra forhandlingene på NML Meierioverenskomsten

NML Meierioverenskomsten: Forhandlingsresultater NML-TINE 2024.

Som alltid starter forhandlingene med krav og tilbud, også denne gangen med stor avstand i starten. Årets forhandlinger har vært krevende!  Begge parter har et felles ansvar for å «gi og ta» og sørger for at vi klarer å komme i mål, slik som avtaleverket utfordrer partene på. Mye av tiden i forhandlingene har vi også benyttet på å diskutere grunnlag og beregninger. Her må nevnes at vi også diskuterte løsninger som ikke direkte berører lønn, men som gir andre positive effekter for våre medlemmer.

Resultatet fra sentral-lokale forhandlingene:

  • Kronetillegg til alle på 6,30 kroner pr time gjeldende fra 1. juni 2024.
  • Frem til neste forhandlinger i 2025 skal partene, sammen med de sentrale parter, se på alternativer vedr. avlønning for ansatte med flere relevante fagbrev.

Resultatet fra sentral-lokale forhandlingene kommer på juli-lønna.

Dette kommer i tillegg til de sentrale tarifforhandlingene der satsene gjelder fra 1. mai:

  • Alle får 7 kroner timen.
  • Alle som er i lønnsgruppe 2 - fagbrev -får en økning på 0,5 kroner timen (utgående effekt) – er du på minstelønnssats får du mer.
  • Alle som er i lønnsgruppe 3 får en økning med 0,5 kroner i timen (utgående effekt) – er du på minstelønnssats får du mer. Husk at lønnes du etter denne tabell, får du ikke fagbrevtillegget, fordi den allerede tar utgangspunkt at du må ha fagbrev.
  • Alle som har ansiennitet på 2 år eller mer, får en økning på 2 kroner i timen (utgående effekt).
  • Alle som jobber nattskift (3.skiftet), får 37% i stedet for tidligere 35%.
  • Kronesats-justeringer som vi har i meierioverenskomsten (§5), er indeksregulert og de denne gjelder, skal få justeringen (matpenger, fryseriarbeid, ansvarstillegg, transport av melk, sjåfør med utvidet sertifikat, hengertillegg).

Sentrale tilleggene etterbetales på juni-lønn.

 NMLs forhandlingsutvalg:

Leder Oddgeir Schei TINE Meieriet Tunga, Turid Rolfsen TINE Meieriet Sandnessjøen, Ketil Schjei TINE Meieriet Verdal, Leif Harald Olsen Diplom-Is, Kåre Ivar Stormoen TINE Meieriet Oslo og Jeffrey Thomas TINE Meieriet Byrkjelo.

Nærmere informasjon kan du få via din lokale tillitsvalgt eller lokal HR.

 


LARGE ICE-CREAM CO (LICC)

16 juli 2024

LARGE ICE-CREAM CO (LICC), ble grunnlagt i 2022 av den gangen 13 år gamle Sophia og hennes far Christian Træland. LICC gir ungdom arbeidsmuligheter og verdifull erfaring gjennom over 30 iskremsvogner. Selskapet tilbyr trygge jobber, karriereutvikling og har ambisjoner om nasjonal vekst. LICC er et inspirerende eksempel på ungdomsengasjement og entreprenørskap.

Scroll til toppen