NMLs strategi og navnejustering

Vi ønsker å doble antall medlemmer mot 2030!

Landsmøtet i NML har gitt NML en ny retning gjennom vedtektsendringer med ny visjon, verdier og strategi. I tillegg til justering av navnet kan du lese mer om hva og hvordan vi skal møte framtida og nå nye medlemmer!

Vi ønsker å doble antall medlemmer mot 2030!

Landsmøtet har talt!            

Under NMLs Landsmøte på Hamar, ble visjon, verdi og strategi gjennomgått og dermed påfølgende justering av vedtekter, med vedtak.

Hva innebærer dette?

Vi er en fagforening som har eksistert siden 1914 og har lange tradisjoner som fagforening i meieribransjen, der vi er nest størst, der både medlemsbetingelser, fagfokus og sosiale aktiviteter alltid har stått på agendaen. Vi vet, i tillegg til våre medlemmer, at det er mange som ikke er NML-medlemmer som synes NML er en spennende fagforening. Derfor er NMLs retning og strategi utformet slik at det vil gjøre enklere for flere å kunne ta del i- og bli medlemmer i NML. Vi ønsker at NML skal være en fagforening for deg som jobber innen mat, meieri eller tilhørende bransjer.

NMLs visjon:

Vi skal samle fagfolk for felles nytte!

«Samle» = I felles fagforening, ha fagsamlinger og sikre at medlemmer har nettverk.

«Nytte» = Riktig lønn til riktig arbeid, sikre at lov og avtaleverk følges, fagpåfyll og sosialt fellesskap.

NMLs verdier – vi skal være:

 • Partipolitisk uavhengig
 • Inkluderende
 • Fleksibel

NMLs Strategi:

 • Vi skal doble antall medlemmer innen 2030
 • Sikre økt fagfokus med årlige aktiviteter
 • Jobbe målrettet med bærekraft og sikre NMLs identitet

Strategien krever en rekke tiltak, noen allerede gjennomført og noen skal gjennomføres. Et viktig tiltak er justering av navnet. Dette ble vedtektsfestet på Landsmøtet i 2023. Der ble det bestemt at vi i hverdagen og i profileringen skal beholde «NML» fordi dette er det de fleste kjenner til i dag. Men vi justerer navnet til:

I det daglige - kun logo og initialene:

Hvorfor justerer vi navnet?

 • Vi ønsker oss flere medlemmer og vi skal doble antall medlemmer fram mot 2030.
 • I spørreundersøkelse blant medlemmer, ønsket flertallet en justering av dagens navn.
 • Navnejusteringen må fortsatt gi mening for dagens medlemmer og ikke minst de vi ønsker å henvende oss til:
  1. Vi har medlemmer utenfor meieribransjen og navnejusteringen vil passe bedre i forhold til bransjetilknytningen som disse har.
  2. Vi vil fortsatt ha med «meieri» da vi ser dette er en viktig del av vår historie og identitet.

NML er en fagforening for deg som jobber innen mat, meieri eller tilhørende bransjer.

 • Som fagforening: Vi har erfaringer med å være det partipolitiske uavhengige alternativet i meieribransjen, og mener at vi kan være det alternativet i dette i hele matbransjen.
 • «Bare» meieri kan være ekskluderende for bl.a. skoleelever/studenter og de som jobber i annen mat- eller tilhørende bransjer.
 • Meieriutdanning finnes knapt nok i Norge, mot at det tidligere var Ørland Meieriskole, SNTH og NLH som viktige rekrutteringskanaler til NML. I dag utdannes fagfolk innen matfag, matteknikk, matteknologi eller matvitenskap. Navnejusteringen vil dermed være inkluderende for de som utdanner seg som mat-fagfolk i dag.

Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen