Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen til alle våre kvinner!

NML gratulerer alle med kvinnedagen i dag og for det som er oppnådd så langt i likestillingsarbeidet, men vi markerer også dagen med å minne hverandre om at arbeidet må fortsette fordi vi på langt nær er i mål!

Gratulerer med dagen til alle våre kvinner!

Norge er blant de fremste nasjonene når det gjelder likestilling. Allikevel oppleves det daglig forskjellsbehandling i ulike situasjoner som minner oss om at arbeidet må fortsette. At enkelte nasjoner i tillegg reduserer kvinners rettigheter, forteller oss at arbeidet er viktig også internasjonalt, der Norge må stille opp. 

Vi i NML vil også øke vårt fokus på området og som et ledd i strategiarbeidet i NML, med link til FNs bærekraftsmål nr.5, har vi på bordet ulike tiltak angående likestilling. Her kan nevnes alt fra lønnsforhandlinger til vedtektsjusteringer.


Grunnkurs for tillitsvalgte

22 mars 2023

NML gjennomfører grunnkurs for tillitsvalgte på teams 22.03 og 30.03. Er du ikke tillitsvalgt, men har lyst til å få mer innsikt i tillitsvalgtrollen, kan du også delta på kurset. Hvis du ikke har meldt deg på , kan du kontakte oss via firmapost@nml.no.

Meieriposten på besøk hos Q-Meieriene Gausdal

20 mars 2023

"Velkommen til oss ved Q-Meieriene Gausdal" sier Lillian Findalen, en blid og engasjert fabrikksjef som fortalte om en arbeidsplass som har hatt en rivende utvikling på flere områder. Ivrige medarbeidere, mange med lang lang fartstid, delte sine erfaringer med det å være medarbeider ved Q-Meieriet Gausdal. Les mer om dette i kommende utgave av Meieriposten.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11 mars 2023

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Scroll til toppen