Enighet i frontfagsoppgjøret 2024

Partene enige om lønnsvekst og rammer for etter- og videreutdanningsreform.

Partene i frontfagsoppgjøret LO/YS og NHOs Norsk Industri, har blitt enige etter 19 timer på overtid. Ramme på 5,2% i lønnsvekst og en plan for en ramme for etter- og videreutdanningsreform. 

Partene enige om lønnsvekst og rammer for etter- og videreutdanningsreform.

Partene frontfagsoppgjøret mellom YS (Parat)/LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk Industri) har blitt enige. 

Resultatet

Resultatet for lønnsoppgjøret har en ramme på 5,2%. Hvis anslaget til TBU på prisvekst 4,1%, så innebærer det en økt kjøpekraft på 1,1 prosent.

Rammen består av:
- Sentrale tillegg på 2,2
- Overheng på 1,6
- Anslag på samlet lønnsvekst fra såkalt glidning anslås til 1,4 prosentpoeng

I tillegg til en del andre punkter er det også enighet om rammene for en etter- og videreutdanningsreform. 

Hva nå for NML?

For NML vil resultatet fra frontfaget være førende for vårt arbeid med underlag frem mot våre forhandlinger med NHO M&D. Forhandlingene kommer i gang i løpet av slutten av april (Meierioverenskomsten) og første halvdel av juni (Funksjonæravtalen).

 


Husk NML-kampanjen i mai!

24 mai 2024

Husk vår NML-kampanje i mai! Blir medlem i NML-familien i løpet av mai,  får du kontingentfri måned i juni!

Scroll til toppen