Årsmøte i Meierifolklaget Sør

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

Årsmøtet i Meierifolklaget Sør, ble i 2023 avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. I tillegg til vedtektsfestet program, ble det også et faglig program relatert til dagsaktuelle saker med blant annet orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Årsmøte i Meierifolklaget Sør

11. Mars ble årsmøtet i Meierifolklaget Sør avhold på Jæren. Ca. 30 deltakere fra Kristiansand i Sør til Jæren i Nord. Programmet var 3-delt.

Den ene delen besto av vedtektsfestet program. Deretter var det en faglig del hvor sekretariatslederen i NML orienterte om betydningen av det å være fagorganisert, 3-partssamarbeid, og NML. Videre orienterte Fellestillitsvalgt i TINE, Jeffrey Thomas, om omstillingssaker og dagsaktuelle forhold i bransjen som påvirker våre medlemmer. Tom Steinsland fra TINE PPU orienterte om hvordan TINE PPU er organisert og eksempler på hvordan det jobbes med nye produkter. Siste det av det faglige programmet var viet til orientering om- og omvisning ved Jåttå Gårdsbryggeri. Samlingen ble avsluttet god mat og smaksprøver fra bryggeriet.

Jeffrey i aksjon! En aktiv forsamling med mange spørsmål og kommentarer

 

Påtroppende hovedtillitsvalgt for NML Sør, Luis Paulo Araujo Jardim, dagens leder for Meierifolklaget Sør, Thomas Andersen, avtroppende hovedtillitsvalgt for Sør, Jan Sigurd Eike og fellestillitsvalgt i NML, Jeffrey Thomas

 

Tom Steinsland fra TINE PPU orienterte om PPU-avdelingen og aktuelle produkter fra TINE.

 

 

Fra orienteringen om Jåttå Gårdsbryggeri, en spennende historie, med mye fokus på lokalt råstoff.

 

 

 

 


NMLs kurs i arbeidslivets spilleregler

21 september 2023

25 engasjerte NMLere deltok nylig på kurs om arbeidslivets spilleregler. Gode foredragsholdere og gode diskusjoner blant deltakerne bidro til et godt kurs!

Konferanse angående norsk mat i framtidens matmarked.

08 september 2023

Dagskonferansen Mat og Marked ble nylig gjennomført og hadde i år tittelen "Må norsk mat vike plass i framtidens matmarked". Bredden av deltakere viste at temaet fenget. En gjennomgangstone var troen på norsk mat, men også viktige politiske rammer. Som det ble nevnt "Folk et ikkje på sikt - men kvar dag" (Einar Førde), - vi trenger handling nå.

Scroll til toppen