Samarbeid om rekruttering og meierikompetanse i Europa

15 Europeiske medlemsland i felles samarbeidsorgan om rekruttering og meierikompetanse; AEDIL

Industri, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i meieribransjen samarbeider om utveksling av kunnskap for å sikre fremtidig rekruttering og kompetanse til meieribransjen gjennom et Europeisk nettverk; AEDIL. NML var representert sammen med 40 deltakere fra de forskjellige deltakernasjonene i Cork i Irland. 

15 Europeiske medlemsland i felles samarbeidsorgan om rekruttering og meierikompetanse; AEDIL

Hvordan skal meieribransjen i Europa rekruttere og sikre  tilstrekkelig kompetente medarbeidere i framtida? Det er en felles problemstilling som det arbeides aktivt med i dag i Association of European Dairy Industry Learning, AEDIL. AEDIL, ble grunnlagt i 1992 og består i dag av 15 medlemsland der hvert land har 1 – 5 AEDIL-medlemmer som har bakgrunn fra meieriselskap, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Fra Norge er TINE og NML aktive medlemmer, men vi håper flere aktører blir med fremover.

Prof. Seamus O'Mahony fra UCC, som er koordinator for Dairy Hub, en overordnet paraplyorganisasjon for all aktivitet  

Nylig ble det avholdt AEDIL-konferanse i Irland hvor deltakerne fikk oppdatert status på de ulike utdanningsprogrammene som ønskes etablert og om videre framdrift. Allerede i dag er det en rekke kurs og kompetansehevende tiltak tilgjengelig, i tillegg til utvekslingsmuligheter for studenter og medarbeidere. Samlingen i Cork hadde hovedfokus på "Erasmus+"-programmet som avsluttes i 2026.

Irland, "den grønne øya", med lange tradisjoner for aktivt landbruksproduksjon og spesielt melkeproduksjon.

I tillegg til arbeidet med utdanningsprogrammer, ble det på samlingen i Cork i Irland gjennomført generalforsamling og diskusjoner om organisasjonens omfang/utvidelse. Bedriftsbesøk hos en stor meieriaktør, Carbery og UCC, University College Cork.

AEDIL-gruppen på meieribesøk; Carberys. Der det produseres ost, i all hovedsak cheddar og mozzarella,  men også  ingredienser/ernæringsprodukter og smaks-/aromastoffer til næringsmiddelindustrien 

 Meieriet i Cork kan på toppdager ta i mot hele 2,8 mill. liter melk, der det aller meste går til ysting. Her ser vi store cheddarblokker går videre til pakking og modning.

University College Cork, UCC, har lange tradisjoner for å utdanne meierifagfolk. En omvisning på universitetet var også en del av programmet.

AEDIL er på en måte døråpner for norske aktører inn i meieri-Europa og det samarbeides om "EuroPass", utveksling av kurs/utdannelsestilbud og øvrig bilateralt samarbeid blant medlemslandene. I tillegg til formelt samarbeid er dette et nettverk for ulike aktører relatert til meieribransjen; industri, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner,  av stor betydning for meierifagfolk i Europa. 

AEDILs presidenten, Anne-Sofi Christiansen, til daglig sekretariatsleder for danskenes NML, åpnet AEDIL-møtet og generalforsamlingen. 

Prosjektleder i Erasmus+-prosjektet, Han Zuidema, orienterer om status. 

Thierry Michelet fra Frankrike, koordinerer et av de 9 "CoVEs" i Erasmus+-prosjektene.

Maiju Korhonen fra finsk arbeidsgiverforening orienterte om status fra Finland.

Sentrale personer i Erasmus+ prosjektet og AEDIL; Han Zuidema, Isabel Sande og Anne-Sofi Christiansen, takker av for en god samling med høyt engasjement..

 


Scroll til toppen